Jäta menüü vahele
29.04.2016

VII soome-ugri maailmakongressi Eesti delegatsioon on selgunud

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekul 27.04.2016 kinnitati tänavu 15.–17. juunil Soomes toimuva VII soome-ugri rahvaste maailmakongressi Eesti delegatsiooni koosseis.

Eesti delegatsiooni moodustavad kongressi tööpresiidiumi liige Tõnu Seilenthal; moderaatorid Andres Heinapuu ja Madis Arukask; temaatilistel istungitel ettekandega esinejad Sven-Erik Soosaar, Aivar Ruukel, Kärt Summatavet ja Urmo Soonvald ja aruteludes osalejad Marju Kõivupuu, Arvo Valton, Rein Sikk, Kirsti Ruul, Maarja Lõhmus, Mart Siimer, Jaak Prozes, Jaak Lõhmus, Kaido Kama ja Indrek Jääts; noorte koostöö teemalise avatud istungi eestvedajad Käbi Suvi ja Eda-Riin Leego;  delegatsiooni ja Eesti kultuuriprogrammi koordinaator on Viia-Kadi Raudalainen.

Eesti delegaatide nimekirja koostamisel lähtuti põhimõttest, et kandidaadid oleksid kursis soome-ugri valdkonnas toimuvaga ning võtaksid kongressi istungite tööst aktiivselt osa kas ettekande või sõnavõtuga. Delegatsiooni kandidaadid tulid nii liikmesorganisatsioonide ja koostööpartnerite hulgast kui ka väljastpoolt.

Lahtis Sibeliuse kontserdimajas toimuv soome-ugri rahvaste maailmakongress kannab seekord pealkirja „Soome-ugri rahvad: kestliku arengu poole“ ja sellel käsitletakse soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride järjepidevust, soome-ugri inforuumi arenguperspektiive, kodanikuühiskonna ja võimu suhteid, majanduse ja keskkonna teemasid ning demograafilisi protsesse. Kongressile oodatakse ligi 300 delegaati kõigi soome-ugri rahvaste seast, kutsutud on ka presidendid ja kultuuriministrid.

Lisaks delegaatidele saab Eestist kongressil osaleda 20 vaatlejat. Eesti vaatlejad tulevad kultuuriministeeriumist, Eesti saatkonnast Soomes, Inimõiguste Instituudist, aga ka Eestis elavate soome-ugri kogukondade seast. Meedia esindajatel on võimalus end kongressile akrediteerida ajakirjanikena.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus. Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal. Eesti on järgmise, 2020. aasta kongressi korraldajamaa.

Täpsem info kongressil osalemise kohta kongressi kodulehel: lahti2016.fucongress.org

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus
Tel 644 5155
Viia-Kadi Raudalainen
info@fennougria.ee

Tõnu Seilenthal
Eesti koordinaator soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees
Tel 56605418
tonu.seilenthal@ut.ee