Neenetsi autonoomne ringkond hääletas ainsana Venemaa põhiseaduse muudatuste vastu

1. juulil toimus Vene Föderatsioonis rahvahääletus Venemaa konstitutsioonimuudatuste küsimuses. Muudatuste poolt hääletas 77,98 % ja vastu oli 21,21% hääletanutest. Ainukese regioonina hääletas muudatuste vastu Neenetsi autonoomne ringkond.

Ringkonnas hääletas konstitutsiooniparanduste vastu 54,57 % elanikest, parandusi pooldas 44,42 %,  rikutud oli 205 valimissedelit. Valimas käis 58,28 % registreeritud valijatest.  Üsna palju (33,92 %) hääletati paranduste vastu ka naabruses paiknevas Komi Vabariigis, kusjuures enamik vastuhääli tuli neist piirkondadest, kus asuvad komid. Esialgsed andmed näitasid koguni, et ka Komi Vabariigis hääletas enamik paranduste vastu.

Vaatlejate arvates on vastuhäälte põhjuseks asjaolu, et Arhangelski oblast ja Neenetsi autonoomne ringkond kirjutasid alla ühinemise memorandumile, mis kutsus esile ulatusliku protestilaine Neenetsi autonoomse ringkonna elanikkonna seas. Lisaks hakkasid mitmetes ringkonna piirkondades lahkuma praegu valitseva Ühtse Venemaa partei ridadesse kuuluvad saadikud, ka ühinemist ettevalmistava töögrupi mitmed liikmed taandasid end. Ühinemise vastu astusid ka neenetsite assotsiatsiooni Jasavei vanemad.

Seega nähakse vastuhäältes protesti kavandatava võimaliku ühinemise vastu, mille tulemusel kahanevad Neenetsi autonoomse ringkonna elanike sissetulekud, väheneb nende tulubaas ning kohalik eliit kaotab oma senised positsioonid. Vene Föderatsiooni rahvuspoliitikat kajastava portaali Nazaccent arvates oli aga vastuhäältel ka selge rahvuslik iseloom. Paraku ei kinnita seda hääletustulemused: enamik vastuhääli tuli ringkonna pealinnast Narjan-Marist, mitte tundrast ega metsatundrast, kus neenetsid põhiliselt elavad. Neenetsid moodustavad ringkonna elanikest vaid 18,6 % .

Lugege lähemalt:

 

Print Friendly, PDF & Email