Mari Eli vabariigis ei lasta põlisrahvast võimu juurde

Internetist leiab rohkesti vihaseid väljaütlemisi maride väljatõrjumise kohta Mari Eli vabariigi võimustruktuuridest. Süüdistatakse otseselt Mari Eli vabariigi endist presidenti Leonid Markelovi. 

Portaalis MariUver on võrreldud põlisrahva osakaalu võimustruktuurides kolmes Venemaa vabariigis Tatarstanis, Tšuvaššias ja Marimaal. 2017. aasta märtsi seisuga on nende vabariikide elanikkonna etniline koosseis järgmine: Mari Elis moodustavad marid 44% ja venelased 47% elanikkonnast, Tatarstanis on tatarlasi 53% ja venelasi 40% ning Tšuvaššias on tšuvašše 68% ja venelasi 27%.

Põlisrahvaste esindatus nende riikide võimustruktuurides on väga erinev. Kui Tatarstani president on tatar ja Tšuvaššiat juhib tšuvašš, siis Marimaa riigipeaks oli väga pikalt venelane. Tatarstani 22 ministrist 18 on etnilised tatarlased ja neli on venelased, Tšuvaššia 16 ministrist 13 on põlisrahva esindajad ja ainult kolm on venelased, Marimaa 20 ministrist ainult kaks on mari rahvusest − 16 neist on venelased ja kaks on tatarlased.

Sarnane muster kumab läbi ka seadusandliku- ja täitevvõimu juhtorganite koosseisudest. Näiteks Tatarstanis on 14st riikliku agentuuri, inspektsiooni ja teenistuse juhist seitse tatarlased ja seitse venelased, Tšuvaššias on kõik viis põlisrahvaste seast, kuid Mari Eli kuuest on ainult üks mari ning ülejäänud neli on venelased ja üks tatarlane.

Kui Tatarstani ja Tšuvaššia juhvtivatel kohtadel on enamjaolt põlisrahvaste esindajad, siis Mari Elis on põlisrahvaste esindatus vaid 10%. See mõjutab nii põlisrahva arvamust oma riigist kui ka nende vabariikide valitsuste tegelikku käitumist ja otsuste langetamise põhimõtteid.

 

MariEl

Avaliku arvamuse teada saamiseks analüüsiti temaatilisi artikleid ning väljaütlemisi internetifoorumites ja sotsiaalvõrgustikes. Uuringu tulemustest selgus, et suur osa piirkonna põlisrahvast ei ole endise Mari Eli vabariigi presidendi Leonid Markelovi tegevusega rahul. Küllaltki suur hulk internetikasutajaid oli arvamusel, et Markelov on maride suhtes vaenulik.

 

Eksperdid märkisid, et sellist põlisrahva eiramist ei esine üheski teises Venemaa Föderatsiooni vabariigis.

Marid on seisukohal, et nende pea täielk kõrvale jäämine seadusandliku- ja täitevvõimu juhtorganitest on põhjustanud mari keele väljatõrjumise koolidest ja raskendanud marikeelset asjaajamist kõigis eluvaldkondades. Samuti on järjest vähemaks jäänud marikeelseid gümnaasiume ja lasteaedu.

Marimaa pealinna Joškar-Olasse on ehitatud palju õigeusukirikuid ning on märgata üleüldist õigeusu propageermist. Kuigi suur osa mari rahvast järgib oma esivanemate usku, pole Joškar-Olas tänini traditsioonilise mari usu keskust.

Lisaks juurutatakse pealinnas mari kultuurile võõrapärast euroopalikku arhitektuuri ning püstitatakse ausambaid isikutele, kes pole ajalooliselt Marimaaga seotud. Näiteks on kesklinnas ausammas vojevood Obolenski-Nogotkovile, kes on tuntud oma julmade mari rahva vastaste karistusaktsioonide poolest. Mälestusmärkide püstitamiseks mari loomeinimestele, poliitikutele ja ühiskonnategelastele tavapäraselt raha ette ei nähta.

Endine valitsusjuht Markelov eiras mari avalikke üritusi, nagu piirkondadevaheline lillepidu, mitmesugused festivalid ja pidulikud koosviibimised, näidates sellega lugupidamatust vabariigi põlisrahva vastu.

Marilaste pahameele põhjuseks on ka see, et tuhanded mari rahvusest kodanikud, sealhulgas suur hulk noori, on sunnitud tööd otsides Marimaalt lahkuma, sest kohalik sotsiaal-majanduslik olukord on kriitiline. Perekonnad lagunevad ja tavapärane elukorraldus on hääbumas.

 

Allikad:

Mari El Most Russian-Occupied Non-Russian Republic, Statistics Show (Paul Goble, 02.04.2017)

В Марий Эл марийцев не подпускают к власти (Mariuver, 27.03.2017)

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sildid: