Jäta menüü vahele
20.03.2017

Lingvistid on võtnud südameasjaks uurali keelte arendamise e-keskkonnas

Venemaal plaanitakse luua asutuste ja spetsialistide võrgustik, mis tegeleb uurali kirjakeelte arenguga e-keskkonnas ja võimaldaks ametlikku tõlget vene keelest riiklikesse soome-ugri keeltesse.

 

16.−17. märtsini toimus Sõktõvkaris rahvusvaheline konverents „Vene Föderatsiooni rahvaste elektrooniline kirjasüsteem: kogemused, probleemid ja tulevik“. Ettekandes „Tuleviku labor“ tutvustas ajalookandidaat, Komi riiginõukogu saadik Nina Nesterova Komi riigiteenistujate akadeemia regioonidevahelise informatsioonilabori tööd. Aastal 2011 õnnestus saada toetust keelte arendamiseks e-keskkonnas ja detsembris alustas tööd labor. Aastal 2012 asutatud innovaatilise keeletehnoloogia keskuse esimene töö oli luua komikeelne klaviatuur, mis vastaks rahvusvahelisele standardile Unicode. Klaviatuuri rakendati kohe edukalt valimiste organiseerimisel ja läbiviimisel.

img_7840

Esimese riikliku finantseeringu sai labor 2014. aastal. Selle aja jooksul on tehtud mitmeid olulisi projekte: loodi komi kirjakeele rahvuslik korpus, kutsuti ellu projekt “Komi kool“, loodi komikeelne arvutiterminoloogia ja koostati sõnaraamat „Komikeelsed arvutiprogrammide terminid“, töötati välja ja katsetati komi ja ka teiste keelte õigekirjutuse on- ja offline süsteeme.

Praeguseks on labor pälvinud ülemaailmse tunnustuse. Tema spetsialiste kutsutakse teistesse regioonidesse nõu andma ning korraldama seminare keele arendamisest e-keskkonnas. Labor teeb aktiivselt rahvusvahelist koostööd. Soome-ugri rahvaste maailmakongressi resolutsioonis on soovitus luua rahvusvaheline assotsiatsioon uurali keelte elektroonilise kirjasüsteemi arendamieks.

Laboril on plaanis lisaks uurali keelte elektroonilise kirjasüsteemi arendamist toetava riikliku võrgustiku loomisele, täiendada komi keele rahvuslikku korpust, luua sürja- ja permikomi keelsete raamatute elektrooniline raamatukogu ning laiendada komi dialektide suulist korpust jpm.

Allikas: В России планируют создать федеральную сеть учреждений и специалистов по поддержке и развитию электронной письменности уральских языков (finugor.ru, 16.03.2017)