Jäta menüü vahele
31.08.2023

Komi Vabariigi sündivus on Loode-Venemaa regioonidest esimesel kohal

2023.  aasta esimese poole sündivuse tase oli Komimaal võrreldes teiste Loode-Venemaa regioonidega kõrgeim.

komimaa

Esimese poolaasta jooksul sündis vabariigis 3077 last, mis on siiski 109 võrra vähem kui eelmisel aastal sama aja jooksul. 1000 elaniku kohta oli sündivuse üldkordaja Komi Vabariigis 8,6. Madalaim, ehk 5,9 oli üldkordaja Leningradi oblastis, Eesti Vabariigiga piirnevas Pihkva oblastis aga 7,2. Kogu regiooni keskmine sündide üldkordaja oli 7,7. Venemaa Föderatsiooni sündide üldkordaja on 8,5: Venemaa Föderatsioon on juba pikemat aega hädas negatiivse iibe ja madala rahva juurdekasvuga. Viimasel paaril aastal on suurendatud erinevaid rahalisi toetusi, samuti on hakatud eraldama maad noortele peredele. Üha enam räägitakse, et tuleb keelata abordi tegemine. Paljud Venemaa erakliinikud pole enam taotlenud aborditegemise litsentsi ja kostab hääli, et aborditegemine on praegu riigi suhtes vaenulik, sest tulevikus pole enam Venemaa kaitsjaid.

Sündimuse üldkordaja (seda nimetatakse sageli lihtsalt sündimuskordajaks) on mingi piirkonna kogu rahvastiku või mõne selle osa elussündide arv mingis ajavahemikus jagatuna vaatlusaluse rahvastiku keskmise suurusega selles ajavahemikus. Tavaliselt väljendatakse sündimuse üldkordajat promillides (1000 inimese kohta) ning ajavahemikuks võetakse üks aasta.Eesti Vabariigis oli sündide üldkordaja 1000 elaniku kohta 2022. aastal 8,6, aga 2021. aastal 10,0. Euroopa madalaim sündide üldkordaja 8,25 on Saksamaal. Suurimad sündimuse üldkordajad on Lääne- ja Kesk-Aafrika riikides: Nigeris 50,73, Malis 49,82 ja Ugandas 47,35.