Karjalas arutati kõrgeimal tasemel maailmakongressi tulemusi

29. juunil toimus kohtumine Karjala Vabariigi juhi Aleksandr Hudilaineni ning karjala, soome ja vepsa rahva esindajate vahel. Kohtumine oli pühendatud soome-ugri liikumise arenguperspektiividele ning seal käsitleti kaht olulist sündmust – Lahtis toimunud soome-ugri maailmakongressi ning Karjala riikliku tantsu- ja lauluansambli Kantele 80-aastase juubeli tähistamisele.

Hudilainen märkis, et tänu võimuorganite ja soome-ugri vabakonna pingutustele on tehtud märkimisväärseid edusamme rahvuskultuuride ja -keelte säilitamisel. Oluliselt on kasvanud üliõpilaste huvi nende keelte ja kultuuride õppimise vastu, kasvanud on ka lasteaedades ja koolides karjala, vepsa ja soome keelt õppivate laste arv – umbes 4000 lapselt 2012. aastal üle 7000 lapseni 2016. aastal. Hudilainen toonitas ka, et Karjalat esindati väärikalt Soome-ugri maailmakongressil. Delegatsiooni kuulus 12 inimest, kes osalesid kõigis sektsioonides, samuti esitleti kongressil esinduslikku väljapanekut Karjala Vabariigis ilmunud soome-ugri trükisõnast. Delegaadid pidasid austuse märgiks Karjala Vabariigi ja tema panuse vastu soome-ugri liikumisse karjalase Tatjana Klejerova valimist konsultatiivkomitee esimeheks.

21.-22. septembril 2016 Karjalas toimuval rahvsuvahelisel soome-ugri ajakirjandusfoorumil jätkatakse arutelu rahvuskeelte ja -kultuuride säilitamise problemaatikast. Aasta lõpetavad ansambli Kantele juubeliüritused, mille krooniks on 4. detsembril 2016 toimuv kontsert muusikalise teatri laval. Ansambli direktor Lilija Stepanova rääkis ansambli tegevusest ja tulevikuplaanidest.

Allikad: gov.karelia.rufinnougoria.ru

Print Friendly, PDF & Email