Jäta menüü vahele
25.05.2017

Ilmapuu auhinna pälvis mansi pärimuse hoidja Maria Merova

Maria Merova

Hõimurahvaste programmi logo


Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2017. aasta Ilmapuu auhinna Maria Merovale mansi pärimuse hoidmise ja edasiandmise eest.

Maria Merova on sündinud 28. veebruaril 1938. aastal Jasunti külas Berjozovo rajoonis Tjumeni oblastis. Ta on kasvanud traditsioonilises mansi peres ja on elupõline mansi keele ja kultuuri kandja. Oma teadmisi ja oskusi on ta suure pühendumusega andnud edasi ka nooremale põlvkonnale, õpetades mansi rahvariiete valmistamist ja kombeid ning korraldades traditsioonilisi pidustusi. Ta on ka kümne lapse ema.

Maria Merova valmistatud traditsioonilisi käsitööesemeid, ehteid ja rõivaid on paljudes oma piirkonna muuseumides, aga ka Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Ta on osalenud ka mitmetel näitustel nii Venemaal kui ka välismaal. 1997. aastal pälvis ta Venemaa rahvakunsti meistri auväärse tiitli. 25 aasta jooksul on ta olnud laste folklooriteatri Põhjapõdra Radadel juhendaja ja obi-ugri teatri Päike konsultant.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu 2017. aasta auhinnale esitati käesolevas taotlusvoorus kokku 21 taotlust: 3 karjala, 2 vepsa, 5 udmurdi, 3 mari, 3 mansi, 2 mordva, 1 komi, 2 handi taustaga taotlejat või kollektiivi.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja kaheksandat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 25. maile.

 
HTM hõimurahvaste programmi sekretariaat
(25. mai 2017, pressiteade “Hõimurahvaste programm andis välja
Ilmapuu auhinna”)

Lisateave:

Kärt Summatavet
Hõimurahvaste Programmi koordinaator
Tel 503 5552
e-mail: kart@fennougria.ee

Hõimurahvaste_programmi_ilmapuuauhind-mansi-maria-merova
Maria Merova lapselapsega. Foto: ERM

Foto