Jäta menüü vahele
14.06.2016

Homme algab Lahtis VII soome-ugri rahvaste maailmakongress

15.–17. juunini toimub Soomes Lahtis Sibeliuse kontserdimajas soome-ugri rahvaste maailmakongress „Soome-ugri rahvad: kestliku arengu poole“. Eestist sõidab kongressile 20-liikmeline delegatsioon, vaatlejad ja kõrged riigiesindajad, sealhulgas president Toomas Hendrik Ilves ja kultuuriminister Indrek Saar.

Kongressile oodatakse 174 delegaati  ja 269 vaatlejat  22 soome-ugri ja samojeedi rahva hulgast. Kongressil osalevad lisaks Soome, Ungari ja Eesti riigipeadele Sauli Niinistöle, János Áderile ja Toomas Hendrik Ilvesele ka kultuuriministrid ja parlamendisaadikud. Venemaa kõrgeim külaline on asekultuuriminister Aleksandr Žuravski.

Eesti delegatsiooni juht Tõnu Seilenthal on algava kongressi kohta öelnud järgmist: „Enne VII  kongressi on mitmedki seadnud kahtluse alla selle tulemuslikkuse  ja isegi vajalikkuse. On küsitud, mis kasu on õilsaist deklaratsioonidest, kui soome-ugri rahvaste tegelik olukord sellest ei parane. Arvan, et eestlastel ja setodel on mõndagi rääkida, kuidas kongressi peateemaks olev kestlik areng on loodav püsiva igapäevase tööga, tihti trotsides ühiskondlikke olusid. Meid kohustab ka see, et nelja aasta pärast koguneb VIII kongress Tartus. Meil on võimalik juba Lahtis näidata, kuidas on võimalik pidada konstruktiivset dialoogi ka erineval  arvamusel olevatega.“

Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekul 27.04.2016 kinnitatud Eesti delegatsiooni nimekirja koostamisel lähtuti põhimõttest, et kandidaadid oleksid kursis soome-ugri valdkonnas toimuvaga ning võtaksid kongressi istungite tööst aktiivselt osa kas ettekande või sõnavõtuga.

Eesti delegatsiooni juht Tõnu Seilenthal on ühtlasi kongressi tööpresiidiumi liige; Andres Heinapuu juhib meediasektsiooni ja Madis Arukask keele ja kultuuri sektsiooni; Sven-Erik Soosaar esineb ettekandega vikipeediate rollist soome-ugri rahvaste emakeeleoskuste arendamisel soome-ugri inforuumi arenguperspektiive käsitlevas sektsioonis; Aivar Ruukel teeb ettekande ökoturismist majanduse ja keskkonna alasel istungil; Kärt Summataveti ettekanne on professionaalsest rahvuslikust kunstist soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride järjepidevuse alasel istungil ning Urmo Soonvald esineb ettekandega meediasektsioonis.

Lisaks delegaatidele osalevad Eestist kongressil ka vaatlejad, kes tulevad kultuuriministeeriumist, Eesti saatkonnast Soomes, Inimõiguste Instituudist, aga ka Eestis elavate soome-ugri kogukondade seast.

Kongressi lõpetab Eesti-poolne kultuuriprogramm, millega öeldakse tere tulemast järgmisele, 2020. aastal Eestis toimuvale maailmakongressile. Esitusele tuleb 2015. aastal Mart Siimerilt tellitud mari lüürilisel rahvaviisil põhinev kammermuusikateos  “Tale vüd goch” („Üle võimsa vee“),  mille kannavad ette sopran Kai Kallastu, mari rahvalaulik Anna Mišina ning Kristi Mühling (kannel), Aare Tammesalu (tšello) ja Diana Liiv (klaver). Eesti Rahva Muuseum esitleb rändnäitust „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus. Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal. Eesti on järgmise, 2020. aasta kongressi korraldajamaa.

 

Täpsem info kongressil kohta kongressi kodulehel: http://lahti2016.fucongress.org/en

 

Eesti delegatsioon VII soome-ugri rahvaste maailmakongressil Lahtis:

 1. Tõnu Seilenthal
 2. Madis Arukask
 3. Andres Heinapuu
 4. Sven-Erik Soosaar
 5. Aivar Ruukel
 6. Kärt Summatavet
 7. Urmo Soonvald
 8. Piret Suurväli
 9. Arvo Valton
 10. Rein Sikk
 11. Kirsti Ruul
 12. Maarja Lõhmus
 13. Jaak Prozes
 14. Jaak Lõhmus
 15. Mart Siimer
 16. Kaido Kama
 17. Indrek Jääts
 18. Käbi Suvi
 19. Eda-Riin Leego
 20. Viia-Kadi Raudalainen

 

Lisateave:

Fenno-Ugria Asutus
Tel 644 5155
Viia-Kadi Raudalainen

info@fennougria.ee

Tõnu Seilenthal

Eesti koordinaator soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees

Tel 56605418

tonu.seilenthal@ut.ee