Jäta menüü vahele
06.05.2016

Hõimurahvaste programm andis välja Ilmapuu auhinna 2016

Hõimurahvaste programmi logo

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2016. aasta Ilmapuu auhinna Malaja Balzjuga küla omausu preestrile Nazip Sadrijevile eluaegse tegevuse eest Kaama-taguste udmurtide pärimuse hoidmisel ja edasiandmisel.

Nazip Sadrijev on Baškortostani vabariigi Tatõšlõ rajooni Malaja Balzjuga küla omausu preester (udmurdi keeles vösjas´) olnud rohkem kui 60 aastat, pidades palvuseid katkematult isegi kõige sügavamal nõukogude ajal. Vösjas´i abilisena alustas ta oma tegevust juba 24-aastasena, 1954. aastal. Nazip agai on hoolitsenud järjepidevuse eest, valides ohvripapi ametisse uusi mehi ja neid välja õpetades. Sealjuures on ta pidanud olema paindlik mitme traditsioonilise reegli suhtes, määrates näiteks enda järeltulijaks alla 40-aastase mehe ning lubades tal palvetekste paberilt maha lugeda. Kuigi Nazip Sadrijevist on saanud Kaama-taguste udmurtide religioosse traditsiooni peamine edasiandja, pole ta tavandisse suhtunud mehhaaniliselt, vaid hoidnud selle loomingulise ja elavana vastavalt kaasaja tingimustele ja vajadustele.

Nazip Sadrijev on autoriteet, kelle juurde tullakse ametit õppima, usuasjades nõu küsima, rituaali detaile täpsustama, arutama Kaama-taguste udmurtide religioosse elu küsimusi. Tema tegevus on taganud ohvripalvuste katkematu toimimise mitmes idaudmurtide külas, võimaldades järjepidevust, millele tugineb udmurdi omausu taaselustamine.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris kaheksa inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, kultuuritöötajaid ning teiste elualade esindajaid.

Hõimuprogramm annab Ilmapuu auhinna välja seitsmendat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 5. maile.

Hõimurahvaste programmi nõukogu