Jäta menüü vahele
22.03.2018

Venemaal valmistatakse ette etnoloogiliste ekspertiiside föderaalseadust

Venemaa ametlikku õigusaktide andmebaasi on lisatud eelnõu föderaalseadusest, mis käsitleb etnoloogiliste ekspertiiside tegemist, sh Venemaa väiksearvuliste põlisrahvaste asualadel. Seaduseelnõus soovitatakse käsitleda potentsiaalselt ohtlikuna mistahes uut majandustegevust aladel, mis on kantud Venemaa kodanike etnokultuurilise pärandi nimekirja.

Seaduseelnõus on loetletud kümme põhimõtet, nende seas potentsiaalselt ohtliku tegevuse ärahoidmine, riikliku etnoloogilise ekspertiisi tegemise nõue, ekspertiisis kasutatava teabe usaldusväärsus, ekspertiisi tegevate spetsialistide sõltumatus, teaduspõhisus ja objektiivsus, läbipaistvus, ühiskondlike organisatsioonide kaasamine jt.

Etnoloogilise ekspertiisi all peetakse dokumendis silmas “hinnangut majandustegevuse ja teiste haldusotsuste sotsio-kultuurilisest mõjust Venemaa kodanike etnokultuurilise pärandi objektidele”. Eelkõige puudutab see tegevust, mis võib mõjutada mainitud objekte ning olukorda Venemaa rahvaste traditsioonilistel asualadel.

Nafta puurtorn. Foto: epa.

Ekspertiisi peab tulevikus tellima ja seda rahastama juriidiline isik, kes kavandab töid mainitud aladel. Eelnõu selgituskirja järgi hakkab ekspertiise korraldama rahvussuhete föderaalagentuur koostöös ekspertidega. Eksperdikomisjoni koosseisu ja ekspertiisi otsuse kinnitab Venemaa valitsus. Tellijal on õigus otsus kohtus vaidlustada.

Seaduseelnõu ettevalmistamise eest vastutab rahvussuhete föderaalagentuur

Juba praegu järgitakse sarnast protseduuri Jakuutias, mis on ainuke piirkond Venemaal, kus alates 2010. aastast on etnoloogiline ekspertiis kohustuslik. Jakuutias on loodud nimistu maavarade kasutajatest, kes toimetavad põlisrahvaste traditsioonilistel asualadel ning regionaalvalitsuses on teadlastest ja ametnikest koosnev erikomisjon.

Allikas: ФЗ об этнологической экспертизе предлагает считать опасными любые работы в местах этнокультурного наследия (Finugor, 07.3.2018)