Telesaated

Soome-ugri rahvastest kõnelevaid saateid, dokumentaalfilme ja muusikalisi ülesvõtteid Eestis Televisiooni (veebi)arhiivist. Loetelu on jagatud aastate kaupa ja loodud linkide leidmise järjekorras.


2021


2020

 • Dokumentaalfilm “Unustatud rahvaste jälgedes” II osa (29.03.2020) – ETV2, kammerkoor “Collegium Musicale” ja Fenno-Ugria käisid külas meie kolmel sugulasrahval – isuritel, vadjalastel ning liivlastel, et neile laulda Veljo Tormise nende samade rahvaste folkloorile põhinevat kooritsüklit “Unustatud rahvad”. Toimetaja Ruth Alaküla.

2019

 • Plekktrumm: Toomas Kiho (01.04.2019) – ETV, president Lennart Meri 90. Külaline on Lennart Meri kunagine nõunik ja ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho. Saatejuht Joonas Hellerma.
 • Prillitoos: 507 (27.10.2019) – ETV, hiljutise hõimupäeva tähistamise puhul räägime Udmurtiast. Irina Orehhova abiga otsime ühiseid soome-ugri juuri.

2018

 • Unustatud rahvaste jälgedes (04.09.2018) – ETV2, toimetaja Ruth Alaküla. Kammerkoos “Collegium Musicale” ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav organisatsioon Fenno-Ugria ingerisoomlaste, karjalaste ja vepslaste juures.

2017

 • MI: Karjala saade (19.10.2017) – ETV, EV100 sünnipäeva auks rändab segakoor “Collegium Musicale” Veljo Tormise teose “Unustatud rahvad” jälgedes. “MI” jälgis nende suvist Karjalasse käiku, et uurida, kas soomeugriliku runolaulu lätted on endiselt elujõulised.
 • Žiguliga Venemaal 3 osa: Mordva  (07.11.2017) – ETV, Soome-Ugri hõimukaaslased Mordvamaal võtsid Žigulidega reisinud eestlased vastu avasüli. Mordva pealinn Saransk pidas oma sünnipäeva ja Venemaa Föderatsiooni iseseisvuspäeva soomeugrilikus võtmes ning sündmuste keerisesse tõmmati ka meie reisiseltskond. Ühtlasi tegime tutvust sealsete puukujude valmistajate traditsioonidega.
 • Plekktrumm: Riho Grünthal (16.10.2017) – ETV, saatejuht Joonas Hellerma
 • Totu Kuul: Julia Amor ja Einike Sooväli Eesti Vabaõhumuuseumist(13.01.2017) – ETV+, saatejuht Artemi Troitski.

2016


2015


2013

 • MI: Unustatud rahvad (07.11.2013) – ETV, helilooja Veljo Tormise tsükli “Unustatud rahvad” eesti esiettekanne. Kõnelevad liivlane Valts Ernstreits, vepslane Vladimir Solovjev, vadjalane Zinaida Saveljeva, isurlane Nikoli Põder, ingrelane Lilia Tarkanovskaja Seppänen, karjalane Ritva Lampivuo ja kirjanik Jaan Kaplinski. Saatejuhid Timo Steiner ja Joonas Hellerma.

2009

 • Hõimuside: Anne Türnpu (18.10.2009) – ETV – 13 rott, jakuudi nõid ja hingekell.
 • Hõimuside: udmurt Lõmaš Mõtus Kama(19.19.2009) – ETV–  laulab udmurdi rahvalaulu, räägib oma nime saamisloo ja ühe udmurid muinasjutu.
 • Hõimuside:
 • Lähme külla: Ersad ja mokšad (18.09.2009) – ETV, autor Galina Velman, režissöör Sergei Ledenjov. Külalisi võõrustavad Tallinna ersad ja mokšad. Pakutakse hirsijahupliine.
 • Lähme külla: Marid (04.09.2009) – Autor Galina Velman, režissöör Sergei Ledenjov. Külalislahkus on enamiku maailma rahvaste üks tähtsamaid tunnusjooni, mille põhimõtteks on teisest rahvusest ja teise usutunnistusega naabritest lugu pidada, püüda neist aru saada ning nendega rahus elada. “Parem lahja rahu kui rammus tüli,” ütleb vanasõna. Kuidas Eesti põliselanikud ja rahvusvähemuste esindajad külalisi võõrustavad? See tseremoonia näeb harilikult ette maitsva võõruskosti valmistamist, külaliste vastuvõtmist ja nende meele lahutamist. Igal rahval on omad sajanditega välja kujunenud traditsioonid ja neid uue saatesarja autorid tutvustavadki. Esimeses saates võõrustavad külalisi Tallinna marid. Laual on traditsioonilised mari toidud: hirsi-kõrvitsapuder, magusad kakud ja peedikali.
 • Etnomosaiik: Mordvalased (02.02.2009) – ETV, autor Jevgenia Haponen

2008


2007

 • Elavalt maetud (11.03.2007) – ETV, Vepsa rahvusrühm koosneb tänaseks vaevalt 7000 inimesest. Maria, kunagise vepsa-vene kloostriküla Dazarvi viimane elanik, meenutab siinset karmi elu. Oma jõuliste eetiliste hoiakute ja pärimussidusa maailmanägemisega osutub Maria erakordselt mitmeplaaniliseks paikkondliku mälu kandjaks. Koos Mariaga vepsa mõtteilma ja lähiajalukku sisenedes on meil veel lootust sellest metsistunud kultuurivõsast mõni rada leida… Film vepslaste elust ja identiteedist kaasajal. Autorid Taisto Raudalainen ja Madis Arukask.
 • Keele meelest: 3 osa (11.05.2007) –  ETV, keeleteadlane Karl Pajusalu räägib murde- ja üldkeele seostest, keeleteadlane Jüri Viikberg on aastaid uurinud Siberi eestlaste keelekasutust

2006

 • Veelinnurahvas (15.03.2006) – ETV, Lennart Meri autorifilm soome-ugri väikerahvastest. Film taastati projekti Eesti film 100 raames.

2004


2001

 • Akadeemik Ariste kaks armastus: vadjalased (2001) – ETV, Akadeemik Paul Ariste (1905-1990), keda mäletavad särava isiksusena paljud nii Eestis kui ka piiri taga, pühendas suure osa oma elust vadja rahvakultuuri uurimisele. Paul Ariste viljakas koostöö oma peamiste keelejuhtidega (Oudekki Figurova, Maria Boranova, Dunja Trofimova) on omaette nähtuseks eesti rahvusteaduses. Selle töö tulemusel sündis mitmeköiteline tekstide kogu “Vadja etnoloogia” ning vadja keele sõnaraamat. Kolm noormeest käisid 2000. aasta suvel Vaipoles uurimas, milline on selle eestlastele lähima, väikesearvulise hõimurahva mõttemaailm tänapäeval. Nagu selgus, on vadja keelel oma kindel koht nii mõnegi inimese argimõtteid ja toimetusis. Kohaliku külarahva seas leidus neidki, kes muljetavaldava missioonitundega on pühendunud selle põlise läänemeresoome kultuuri hoidmisele.

2000


1999


1998


1996

 • Üle maailma käimise raja. Veljo Tormis (26.12.1996) – ETV, saade jälgib Veljo Tormise tegevust  aastal, mil helilooja andis esmakordselt üle 15 aasta teatud põhimõtetel kestnud vaikimist ETV-le intervjuu ja osales oma teoste ettekannetel Soomes ja Walesis.

1995

 • Kolm pulmalaulu (14.10.1995) – ETV, monoetendus soome-ugri rahvaste folkloori ainetel
 • Lend (17.04.1995) – ETV, soome-ugri hõimude hulka kuuluvad handid elavad Lääne-Siberi madalikul. 1989. aastal oli hante 22 521. Filmis näeme Grigori Kantarovi neljalapselise perekonna elu-olu kodus põtrade keskel ja venekeelset internaatkooli, kuhu handi lapsi viiakse õppeajaks helikopteriga. Stsenaarium ja režii Valentin Kuik.

1991

 • Dokumentaalfilm “Liivlaste lood” (1991 – ETV, lugu ühe rahvakillu hääbumisest. Räägivad liivi keeles Oskar Stalt, Elfrida Žagar, Alfon Berthold, Poulin Klavina, Andrõks Zeberg, Irma Fridrihson. Filmis on kasutatud Eesti Filmiarhiivi ja Eesti Telefilmi arhiivimaterjale. Käsikiri, režii ja heli Enn Säde, kaamera Ago Ruus, muusikaline kujundus Priit Pedajas, toimetajad Reet Sokmann ning Lisa Hovinheimo (Yle), tootmisdirektor Ene Arumaa.

1989

 • Lapi lood (10.03.1989) – ETV, “Vanemuine” teatrietendus
 • Folklooriansambel Hellero (24.06.1989) – ETV
 • Viru säru: Maapäev Virumaal (28.10.1989) – ETV, folkloorifestivali Baltica ’89 ajal toimunud maapäev. Saatejuht Merike Veskus. Kaadritagused kommentaarid Leili Padevstilt.
 • Suu laulab, süda muretseb (17.12.1989) – ETV, Komi ANSV-s peetud neljandal folkloorifestivalil nähtust. Saatejuht Georg Jegorov.
 • Akadeemikud: Julius Mark (30.09.1989) – ETV, professor Julius Marki meenutavad tema endised kolleegid, õpilased ja tütred. Saatejuht Andres Vihalem.

1987

 • Lingua: Sissejuhatus (03.10.1987) – ETV, sarja sissejuhatav saade maailmas kõneldavatest keeltest, nende arenguloost ja seostest. Intervjuu tuntud keeleteadlase professor Paul Aristega. Saatejuht Lauri Leesi.

1986

 • Dokumentaalfilm “Kaleva hääled” (27-04.1986) – ETV. Nüüdisajal ammutame oma teadmisi raamatutest, suurem osa meie mälust asub neis. Meil on raske, kui mitte võimatu kujutleda kirjakunstieelset aega. Siis kandis inimene teadmisi ümbritsevast maailmast enesega kaasa. Aastamiljonite kogemus anti põlvest-põlve edasi suuliselt. Selle edasiandmiseks leiutati mitmesuguseid viise – rituaale, tingmärke, kaljujooniseid, suulise kõne allutamist kindlale rütmile, mis hõlbustas teksti meelespidamist. Film jaguneb mõtteliselt kolme ossa: esimeses jälgitakse mälu osa kultuuris Kaleva-eelsel ja -järgsel ajal. Rahvalaulud on salvestatud 1985. aasta filmiekspeditsioonil Karjala ANSVs ja Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Teises tehakse kaasa Elias Lönnroti uurimismatk Eestis, mis on esitatud tema päeviku põhjal, mille avastas Heldur Niit Soome Kirjanduse Seltsi arhiivis 1985. aastal. Lönnroti märkmeid loeb Tõnu Mikiver. Kolmandas osas elustatakse sooraua valmistamise rituaal, juhendas Arvi Lauringson. Kõlab Veljo Tormise “Raua needmine” Filharmoonia Kammerkoori esituses. Arbuja – Tõnu Kaljuste, vana sepp – Heino Müller, noor sepp – Sulev Teppart. Liikumise seadis Mai Murdmaa. Stsenarist ja režissöör Lennart-Georg Meri, operaator Ago Ruus, kunstnik Epp-Maria Kokamägi, helilooja Lepo Sumera, monteerija Kadri Kanter, filmi direktor Ene Arumaa, toimetaja Enn Vetemaa. Film on digitaalselt restaureeritud 2009. aastal.

1985

 • Maailm nagu pada (05.07.1985) – ETV, saate aluseks on mh Kaljo Põllu graafiliste lehtede sari “Kodalased”. Režissöör Tiina Park, toimetaja Mariina Mälk.
 • Paul Ariste (03.02.1985) – ETV, portreesaade professor Paul Aristest – kuuleme ta tööst, elust. Sõna võtavad tema juhendamisel töötavad aspirandid. Saatejuht Katrin Saks.

1978

 • Siberi rahvaste muusikat (04.12.1978) – ETV, mansi rahvamuusikute Grigori ja Pjotr Sainahhovite, sölkupi lauliku Mihhail Irikovi ja keti pillimehe Ivan Tõganovi lühikontsert. Režissöör Mark Soosaar.
 • Tuhandeaastane muusika (20.10.1978) – ETV, režissöör-operaator Mark Soosaar.

1968

 • Eestimaa (01.01.1968) – ETV, autor Valdo Pant.

Print Friendly, PDF & Email