Jäta menüü vahele
27.09.2021

TÜ peahoone seinal avati uuendatud Stefan Báthory mälestustahvel

Báthoryl oli Tartu ja Eesti ajaloos lühiajaline, kuid tähtis roll. Muuhulgas kinkis just tema Tartu linnale valge-punase lipu ja vapi, mis on kasutusel praegugi.

Tartu Ülikooli peahoone lõunatiiva otsaseinal avati 27. septembril Transilvaania vürsti, Poola kuninga ja Leedu suurvürsti, 1553. aastal sündinud Stefan Báthory uuendatud mälestustahvel.

Senisel eesti- ja poolakeelsel mälestustahvlil oli kirjas, et Stefan Báthory asutas Tartus jesuiitide kolleegiumi, mis oli 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav Adolfi avatud ülikooli eelkäija. Tahvlil polnud aga mainitud ei Bathory ungari päritolu ega seda, et ta oli Transilvaania vürst.

Báthoryl oli Tartu ja Eesti ajaloos lühiajaline, kuid tähtis roll. Kolmel korral sõdisid tema husaariväed Lõuna-Eesti ja Liivimaa aladel Vene tsaariarmee vastu. Kuigi vürst ise Eestis ei käinud, andis ta näiteks Valgale linnaõigused ja asutas Tartus lisaks eelmainitud kolleegiumile ka tõlkide seminari. Samuti kinkis just tema Tartu linnale valge-punase lipu ja vapi, mis on kasutusel praegugi.

Uus kolmes keeles mälestustahvel loodi professor János Pusztay algatusel ja Ungari peaministri büroo toetusel koostöös Mihaly Munkácsy nimelise Eestimaa Ungarlaste Ühinguga. Lisaks Bathory mälestuse jäädvustamisele meenutatakse tahvlil, et ülikool pakkus aastatel 1802–1918 õppe- ja teadustöö võimalusi umbes 2000 poola üliõpilasele ja õpetlasele ning et sõdadevahelisel ajal tegutsesid siin Tartu Ungari Teadusinstituut ja ülikooli ungari ja poola keele osakond.

Tartul on eriline koht Ungari ja Eesti suhetes. Kahe maailmasõja vahelisel ajal aitasid ungarlastest õppejõud äsja iseseisvunud Eesti kõrgharidust tugevdada. Nõukogude ajal jätkas Tartu Ülikool ungari keele õpetamist ja pakkus edasiõppimisvõimalusi paljudele Taga-Karpaatia ungarlastele.

Mälestustahvli avamisel kõnelesid Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Poola suursaadik Grzegorz Kozlowski ja Ungari välisministeeriumi esindajana kultuuridiplomaatia aseriigisekretär Márton Schőberl. Diplomaadid rõhutavad oma sõnavõttudes, et tänavu tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva diplomaatiliste suhete loomisest Ungari ja Poolaga.

Pärast üritust külastas aseriigisekretär Márton Schőberl ülikooli soome-ugri osakonda ning tutvuslähemalt siinsete ungari keele õppimise võimalustega.

täpsemalt