Jäta menüü vahele
16.06.2021

Täna algab Tartus VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress

Eesti Rahva Muuseumis toimuv kongress korraldatakse Covid-19 viirusest tingitud olukorras hübriidvormis. Maailmakongressist võtab osa 14 soome-ugri rahvast. Kongress on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt 11 rahvast.

Ühtekokku osaleb kongressi töös pea 400 inimest, nende hulgas 124 delegaati ja 229 vaatlejat ning külalised ja ajakirjanikud. 

Maailmakongressi avamisele kogunenud osalejaid tervitavad kõnedega Soome, Ungari, Läti ja Eesti president. Sõnavõtuga pöörduvad kohalolijate poole ka Ungari Inimressursside ministeeriumi aseriigisekretär ning Soome, Vene ja Eesti kultuuriminister.

„Maailm kipub arenema ühetaolisuse suunas, kuid kultuuride, mõtteviiside ja elulaadide erinevus on suur rikkus. Me soovime üheskoos muuta soome-ugri maailma nähtavamaks, et see saaks püsida veel pikki sajandeid. Saame üksteisele anda lootust ja usku, et jääme püsima ning teeme seda koostöö, toetuse ja usalduse kaudu. Ilma väikerahvasteta oleks maailm ja meie kultuuriruum palju igavam ja vaesem,“ lausub kultuuriminister Anneli Ott.

Kongressi peakorraldaja, Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee eestlaste esindaja Tõnu Seilenthali sõnul pakub erakordsetes oludes toimuv kongress ainulaadse võimaluse tulevikku vaadata. 

“Ajal, mil soome-ugri rahvastele on ägedalt kaikaid kodaraisse loobitud, oleme me kõigest hoolimata vankrit edasi vedanud, leides samal ajal uusi tegevusvorme. Veebiülene kongress ja hübriidvorm on soome-ugri rahvastele väga vajalik kogemus. Meid ei piira enam miski ja just neis ühistegevustes peitub uus võimalus. Pisut nukraks teeb küll teadmine, et kongressil veebi kaudu osalevad kaashõimlased ei saa osa Tartus toimuva värvikirevusest. Samas annab see põhjuse edaspidi lisaks kongressidele korraldada senisest rohkem, sagedamini ja väiksema osalejate hulgaga ühisüritusi. Nii on aeg vahetada välja ka väljend “koostöö”. Nüüd on ühistegevuse aeg,” rõhutab Seilenthal.

Maailmakongressi ajalooline eesmärk on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi “Kultuurimaastikud – keel ja meel” peakorraldaja on MTÜ Fenno-Ugria asutus. Teemaistungid kavandati Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteega koostöös. Teemarühmades käsitletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemide kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluline teemavaldkond on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös.

16. juunil kell 14 algaval plenaaristungil toimuvat avatseremooniat (kava: https://fennougria.ee/sundmus/avatsermoonia) saab jälgida kolmes keeles ka ERRi portaalide vahendusel. 

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi auks annab Eesti Post välja kunstnik Riho Luuse kujundatud postmargi koos esimese päeva ümbriku ja eritempliga. Eesti Pank laseb soome-ugri rahvaste auks ringlusse erikujundusega 2-eurose pühendusmündi. Fenno-Ugria mündil on kujutatud Karjalas asuva Äänisjärve kiviaegsetelt kaljujoonistelt pärit päikese, põdra, jahimehe ja veelinnu kujutised. Äänisjärve kaljujoonised on esitatud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Mündi kujundasid Al Paldrok ja Madis Põldsaar.

Covid-19 viirusest tingitud olukorra tõttu saab münti osta ainult Omniva e-poest. Postmargi esitlus ja müük toimub kongressi avapäeval ERMi õuealal.

Kongressi põhiprogrammi kõrval toimub Tartus ka tasuta kultuuriprogramm (https://fennougria.ee/maailmakongress-toob-tartusse-ainkordseid-kultuurielamusi). MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuhi Kadi Raudalaineni sõnul kuuluvad kavasse mitmed näitused ERMis, TÜ raamatukogus ja mujal, uute dokumentaalfilmide erilinastused Elektriteatris, kammerkoor Collegium Musicale kontsert Toomemäel ning vabas vormis aruteluõhtu Tartu loodusmaja aias koos Fenno-Ugria aastaraamatu “Soome-ugri sõlmed 2020” esitlusega. Täpsema kava leiab Fenno-Ugria kodulehelt www.fennougria.ee.

Ühismeedias on kongressiga seonduvalt kasutusel teemaviide #tartu2021fu 

IMG_2050
Vaade sünkroontõlgi tööruumis aknast ERMi silll-alale. Pildipank: tartu2021fu