Jäta menüü vahele

Näitused “Naine ersa ja mokša kultuuris” ja “Nähtamatutes jälgedes”

N, 21.09 kell 17.30 Vene tänav 6, Tallinnas

“Naine ersa ja mokša kultuuris”

Kultuuris võib naist vaadelda mitmeplaaniliselt ja erinevates kultuurilistes aspektides, mis omakorda loovad kultuurilist mitmekesisust. Soome-ugri kultuurid on vaimustavalt mitmemõõtmelised ja sarnased naiste rollide poolest. Paljud kultuurid säilisid suuremal määral selle pärast, et oma kultuurilist vara anti edasi põlvest põlve. Naised loovad oma teatud maailma ja selle kaudu mõjutavad ümbritsevat. Rituaalse ja mitterituaalse traditsiooni peamisteks kandjateks ja praktiseerijateks on maapiirkondades elavad naised. Just nemad kindlustavad tavade ja traditsioonide säilimise, mehed on pärimusekandja rollis väga harva.

Mordva mütoloogia kajastav näitus “Nähtamatutes jälgedes”

Müüdid mordva maailmas, mokša ja ersa vaimses keskkonnas olid loomulikud ja orgaanilised sadu põlvkondi, need hoidsid mentaliteeti, ühendasid rahvast ja aitasid mõista igapäevaelu. Näituse maalide autor on kunstnik, Mordva riikliku ülikooli sisekujunduse kateedri professor Andrei Aljoškin.

Eesti-Mordva selts loodi 1994. aastal Tallinnas. 23 aasta jooksul on Eestis korraldatud mitmeid üritusi, mis on suunatud emakeele ja kultuuri säilitamisele ning väärtustamisele.

Näitused avatakse Rahvuste päeva nädala raames. Korraldajateks on Eesti Folkloorinõukogu ja Tallinna rahvaülikool.

Tallinn tähistab Eesti rahvusvähemuste päeva 18.–24.09.2017 näituste, kontsertide, loengute ja õpitubadega.
Vaata rahvuskultuuride nädala programmi siit

eesti-mordva-soome-ugri-folkloorin6ukogu

21.09.2017
17:30-18:30