Jäta menüü vahele

Kihnu sõnaraamatu esmaesitlus Pärnus Uue Kunsti Muuseumis

Laupäeval 21. jaanuaril kell 12.00 Pärnus Uue Kunsti Muuseumis (Esplanaadi 10)

Tegemist on mahukaima Kihnu keeleraamatuga, mis toob esile kihnlaste eripärase sõnavara ja annab edasi saarerahvale iseloomulikku töö- ning kultuurielu. Sõnastik ei piirdu sõnade tähenduse seletamisega eesti keeles, vaid iga sõna järel on näitelaused, kus on näha sõnade tegelik kasutus murdekeeles. Raamatust leiab veel valiku isiku- ja kohanimesid ning peotäie värvifotosid Kihnu kirjade ehk mustritega.

Sõnaraamat on mõeldud eelkõige kihnlastele, kuid ka kõigile huvilistele, kihnu keele õppijatele ja kasutajatele.

Esitlusel räägivad raamatu sünniloost selle koostajad ja toimetajad. Järgneb arutelu, kuidas elavdada Kihnu ja teiste murdekeelte kasutamist, süstida neisse elujõudu nii praegusteks kui tulevasteks aegadeks.

Uue Kihnu sõnaraamatu on koostanud kihnlased Reene Leas, Silvi Murulauk ja Reti Könninge ning saarlasest keeleteadlane Ellen Niit. Suure töö on teinud Kihnu Kielekoda, kus on läbi arutatud enamik sõnatähendusi ning näitelauseid. Sõnaraamatu väljaandjad on Eest Keele Instituut, Kihnu Kultuuri Instituut ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Teose on toimetanud akadeemik Karl Pajusalu ja vanemteadur Jüri Viikberg.

kihnusonarmtesikaas__scaled
Kihnu sõnaraamatu esikaas
21.01.2017
12:00-13:00