Jäta menüü vahele

Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek

Fenno-Ugria korraldab

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse volinike üldkoosolek

Päevakord

1. Rakenduslik osa
2. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 2018. aasta majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
2.1. 2018. aasta tegevusaruanne
2.2. 2018. aasta finantsaruanne
2.3. Revisjonikomisjoni arvamus
3. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevuskava 2019 ja selle kinnitamine
3.1. 2019. aasta tegevuskava
3.2. 2019. aasta eelarve
4. Soome-ugri rahvaste 8. maailmakongressist Tartus 17.-19.06.2020
4.1 Ülevaade kongressi teemadest ja korraldusest
4.2 Eesti delegatsiooni moodustamisest
5. Juhatuse valimine
6. Ettepanek FU põhikirja muutmiseks jm FU tööks vajalikud otsused
7. Fenno-Ugria arengukava 2019-2021 tutvustamine
8. Liikmesorganisatsioonide sõnavõtud ja kohapeal algatatud küsimused

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvastega – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal. Hetkel on organisatsioonil 41 liiget.

13.06.2019
Vanalinna Muusikamaja, Tallinn
15:00-17:30