Jäta menüü vahele

rahvusliikumine

Mari Ušem (Mari Liit) arutab mari rahva arengustrateegiat

29. märtsil toimus ühiskondliku organisatsiooni Mari Ušem (Mari Liit) nõukogu istung, mille käigus määrati kindlaks, kuidas viia läbi 20. aprillil 2019 Marimaa pealinnas Joškar-Olas konverents, …

17.04.2019

Komi Voitõr pöördus valitsuse poole, sest napib komi keelt valdavaid õpetajaid

Komi rahvusliku liikumise Komi Voitõr täitevkomitee pöördus regiooni valitsuse poole palvega töötada välja tegevuskava komi keelt valdavate haridustöötajate koolitamiseks. Täitevkomitee istungi arutelust võtsid osa Komi …

13.06.2017

Karjala rahva liit tegi 2016. aasta kokkuvõtteid ja valis uue juhatuse

Petroskoi (Petrozavodski) soome-ugri koolis toimus 19. märtsil Karjala rahva liidu koosolek − valiti uus juhatus ja tehti kokkuvõtteid möödunud aastast. Liidu esinaine Natto Varpuni (Natalja Vorobei) …

23.03.2017

Ühiskondlik liikumine Komi Voitõr kritiseeris seadusi ja võttis vastu 2017. aasta tegevuskava

17. veebruaril toimus Sõktõvkaris komi ühiskondliku liikumise Komi Voitõr täitevkomitee istung, mille esimeses osas tehti kokkuvõtteid 2016. aasta komi rahva konverentsist ja plaanist korrastada ühiskondlike …

22.02.2017

Tиррв ялак* taas!

Nende keel on kadumise ääre peal, noored ei taha tegeleda traditsioonilise majandusega, neid on vähem kui 2000, kuid kõige selle juures on nad tihti tähelepanu keskpunktis.

08.02.2017