Jäta menüü vahele
01.10.2021

Prozese ülevaade: üldrahvalikud valimised Venemaa Föderatsioonis

17.-19. septembrini toimusid  üldrahvalikud valimised Venemaa Föderatsioonis, valiti riigiduuma saadikuid, kuid valimised toimusid ka osades föderatsiooni subjektides, valiti ka uusi linnavolikogusid.

17.-19. septembrini toimusid üldrahvalikud valimised Venemaa Föderatsioonis, valiti riigiduuma saadikuid, kuid valimised toimusid ka osades föderatsiooni subjektides, valiti ka uusi linnavolikogusid. Riigiduuma valimised võitis Ühtne Venemaa 49,82%, kellele järgnesid Vene Kommunistlik partei 18,93%, Liberaaldemokraatlik partei 7,55%, Spravedlivoje Rossija (e.k. õiglane Venemaa) 7,46% ja erakond Novõje Ljudi (e.k. uued inimesed) 5,32% häältega.

Seega ületas valimiskünnise senise nelja asemel viis erakonda. Võrreldes varasemaga kaotasid kohti nii võimuerakond Ühtne Venemaa kui ka Liberaaldemokraatlik partei. Mõnevõrra ootamatu oli aga paremtsentristliku erakonna Novõje Ljudi viie protsendilise valimiskünnise ületamine, mis tähendas 13 kohta vastvalitud riigiduumas.

Partei juht on Aleksei Netšajev, kes on Vene Föderatsiooni suurima kosmeetikafirma Faberlic omanik ja deklareeris oma 2020 aasta tuludeks 4,4 miljardit rubla, ehk üle 50 miljoni euro. Partei oma programmis räägib kodanikuvastutusest ja kõrgemate riigiametnike valimistest. Võimule tulles lubavad nad vähendada ametnike arvu, reformida siseministeeriumi ja hakata määrama prokuröre valimise teel. Riik peab olema kodanike teenistuses, mitte vastupidi. Lisaks lubavad nad regioonidele suuremat otsustusõigust, leevendada seadusi, mis puudutavad riikliku tsensuuri ja ekstremismi ilminguid, riigiametnike solvamist ja meelevavaldusi. Majanduskuritegude puhul aga ei tohi reaalset vanglakaristust rakendada. Ülimalt tähtsaks peab partei õpetaja ameti väärtustamist.

Kuidas aga läks soome-ugri rahvaste esindajatel, sellele küsimusele polegi kerget vastust anda, sest rahvuslikust kuuluvusest saadikukandidaadid oma elulugudes väga ei räägi. Lihtsalt on vähetõenäoline, et see võiks edu tuua. Siiski suure tõenäosusega valiti Mordvamaalt Riigiduumasse mokšamordva rahvusest Julia Ogloblina, kes on pärit Žukuluki külast, Torbejevo rajoonist. Veel on teada, et Riigiduumasse läheb Udmurdi Vabariigi rahvuspoliitikaminister Larissa Buranova, kes oli Udmurdi Vabariigis Ühtse Venemaa parteinimekirjas kolmas. 

Valimised Karjala vabariigis

Karjala Vabariigis toimusid nii kohaliku seadusandliku kogu ka riigiduuma valimised.  Valimistest osavõtt oli äärmiselt tagasihoidlik, valima tuli vaid 41, 69 % valijatest. See oli üks madalamaid näitajaid Venemaa Föderatsioonis. Kuuendat korda järjest valiti riigiduumasse Ühtse Venemaa kandidaat Valentina Pivnenko, kes kogus 27,69% häältest, teiseks jäi partei Jabloko kandidaat Emilia Slobunova 14,79% häältega. Ühtne Venemaa kogus 31,69 %, Kommunistlik partei 16,01 %, Spravedlivoje Rossija 11,73 %, Liberaaldemokratlik partei 9,77 %, Jabloko 7,47 % ja Novõje Ljudi 7,0% häältest.

Kohalikku seadusandliku kokku kuulub 36 saadikut, kellest pooled valiti parteinimekirja alusel ja pooled ühemandaadilistest nimekirjadest. Ühtne Venemaa kogus 28,96 % , Kommunistlik Partei 16,91 %, Õiglane Venemaa 12,81 %, Liberaaldemokraatlik Partei 9,86 %, Jabloko 8,54 % , Uued Inimesed 6,35 % ja Pensionäride Partei 5,60 % häältest.  Seega sai Ühtne Venemaa 22 kohta, Kommunistlik Partei ja Õiglane Venemaa 4 kohta, Liberaaldemokraatlik Partei ja Jabloko 2 kohta, Uued Inimesed  ja Pensionäride Partei 1 koha. Ühtne Venemaa võitis eelkõige ühemandaadilistes nimekirjades.

Võrreldes varasemaga kaotasid kohti eelkõige Ühtne Venemaa ja Liberaaldemokraatlik Partei. Karjala eripäraks oli Ühtse Venemaa vähene häälte arv, näiteks Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valimistel sai Ühtne Venemaa 49,82 % häältest, siis Karjalas 31,69%. Teiseks eripäraks oli Karjalas vene demokraatide partei Jabloko suhteliselt suur populaarsus ja seda riigi kui ka omavalituste tasanditel. 

Valimised Mordva Vabariigis

Mordva Vabariigis võttis Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valimistest osa 65,13% valijatest, parteinimekirjadest kogus kõige enam hääli Ühtne Venemaa, kes sai  66,0% häältest, järgnesid Kommunistlik Partei  12,99% ja Liberaaldemokraatlik Partei 7,75 % häälega. Riigiduumasse valiti Venemaa  Föderatsiooni maanoorte ühenduse liider Julia Ogloblina (Ühtne Venemaa), kes kogus 57,44% häältest.

Mordva Vabariigi riiginõukogu valimistel osales 64,71% valijatest. 48 liikmelisse nõukogusse pääsesid Ühtne Venemaa 67,21%, Kommunistlik Partei 14,19%, Liberaaldemokraatlik Partei  9,89% ja Õiglane Venemaa 6,77% häältest. Kuna kõigis 24 ühemandaadilistes ringkondades võitsid Ühtse Venemaa saadikud, siis kujunes kohaliku parlamendi koosseis järgmiseks: Ühtne Venemaa 42 saadikut, Kommunistlik Partei 3 saadikut, Liberaaldemokraatlik Partei kaks saadikut ja Õiglane Venemaa 1 saadik. Tervikuna aga mõnevõrra vähenes võimuerakonna toetus, 2016. aastal oli neil riiginõukogus oli 45 kohta. Suurenes aga on kommunistide toetus, mis tegelikult iseloomustab kogu piirkonda. Siiski on Mordva Vabariigi elanikkond traditsiooniliselt Ühtsele Venemaale truu. 

Mordva Vabariigis valiti ka kohalik riigipea, kelleks sai senine riigipea kohusetäitja Artjom Zdunov, kes kogus 78,26 % häältest.

Valimised Komimaal, Marimaal ja Udmurdimaal

Mari Vabariik oli üks väheseid Venemaa Föderatsiooni regioone, kus tervikuna võitsid kommunistid, kes kogusid 36,3 häältest. Järgnesid Ühtne Venemaa 33,43%, Liberaaldemokraatlik partei 7,94%, Õiglane Venemaa 6,48% ja Uued Inimesed 6,15% häältega.  Venemaa Föderatsiooni riigiduumasse valiti taas Kommunistliku Partei kandidaat Sergei Kazankov, kes kogus 50,36% häältest. Valimisaktiivsus aga jäi Marimaal üsna madalaks, kokku käis valimas 46,11 % valijatest.

Udmurdi Vabariigis võitis valimised Ühtne Venemaa, kes kogus 35,63 % häältest, järgnesid Kommunistlik Parteri 25,31 %, Liberaaldemokraatlik Partei 9,64 %, Õiglane Venemaa 9,19 %, Uued Inimesed 7,37 % häältest.  Udmurdi Vabariigis oli 2 ühemandaadilist ringkonda ja mõlemas tulid võitjateks Ühtse Venemaa saadikud, varemgi korduvalt riigiduumasse valitud Andrei Isajev ja Ižkari (Iževsk) linnavolikogu aseesimees Oleg Garin. Valimas käis 47,45 % valijatest.

Komi Vabariigis oli Venemaa Föderatsiooni pea madalaim valimisaktiivsus, kõigest 39,5% valijatest tuli valima. Napilt võitis Ühtne Venemaa, kes kogus 29,44% häältest, järgnesid kommunistlik partei 26,98%, liberaaldemokraatlik partei 11,96%, Õiglane Venemaa 8,33%.  Riigiduumasse aga valiti protestidega loodusreostuste ja Moskva linna prügila vastu tunnustust leidnud, kommunistliku partei saadik Oleg Mihhailov, kes kogus 32, 36% häältest. Viimane võitleb ka regioonidele suurema otsustusõiguse eest, eriti mis puudutab maavarade kasutusele võtmist.