Jäta menüü vahele
17.02.2020

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile registreerumine on tänasest avatud

PRESSITEADE: Tänasest, 17. veebruarist avatakse registreerimine delegaatidele VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil, mis toimub 17.–19. juunini Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Maailmakongressi peetakse üle nelja aasta ning seekord on teema „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Osalejatena saavad registreeruda soome-ugri rahvaste delegatsioonid, vaatlejad kui ka meediaväljaannete esindajad.

Kongressi projektijuhi Helle Helena Puusepa sõnul oodatakse kongressile kõigi soome-ugri rahvaste delegatsioone, mille on valinud rahvuskongresside või rahvaste esinduskogude vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees kokku lepitud kvootidele. „Peale delegaatide on kongressile teretulnud vaatlejad, kelle arvu ei piirata, ning ajakirjanikud,“ täiendas Puusepp.
Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusele võivad soome-ugri rahvad, kelle arvukus on üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) saata kongressile kuni 15 delegaati. Neil soome-ugri rahvastel, kelle arvukus jääb alla 50 000 (vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) on võimalus kongressile saata kuni 5 delegaati. Vastu võetakse kokku kuni 215 delegaati, delegatsioonide juhid saavad delegatsiooni registreerida kuni 20. aprillini.

Eesti 15-liikmelise delegatsiooni paneb kokku soome-ugri rahvastega koostööd koordineeriv katusorganisatsioon MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Delegaatideks võivad olla nii Fenno-Ugria liikmesorganisatsioonide, koostööpartnerite esindajad kui ka inimesed mujalt.

Kongressile saab registreeruda üksnes elektrooniliselt kongressi kodulehelt aadressilt https://tartu2020fu.ee . Sealt leiab ka kõik vajalikud juhised.

Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad huvi kongressi teemade vastu. Vaatlejad on palutud registreeruma kodulehel. Kongressile on oodatud ajakirjanikud, akrediteeringuks palume registreeruda samuti info kongressi kodulehel. Vaatlejate ja meediaväljaannete esindajate registreerimine lõpeb 1. juunil 2020.

Tartus toimuva kongressi teema on „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Teemarühmades käsitletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse problemaatika kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsiooni. Soome-ugri rahvaste teabetöös on oluline kasutada traditsioonilisi ja uusi meediakanaleid ning rakendada keeletehnoloogia võimalusi. Kongressi ametliku programmi kõrval on Tartus kavas palju kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi: kontserdid, filmiprogramm, vaba mikrofoniga soome-ugri rahvaste arvamuste õhtu. Nendest on oodatud osa võtma kõik huvilised.

VIII soome-ugri maailmakongressiga seonduvat kajastatakse selle kodulehel tartu2020fu.ee ja facebook.com/tartu2020fu

Taust
Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest. ja mis toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi eesmärk on arendada ja tugevdada soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuuri ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.
Esimene soome-ugri rahvaste maailmakongress peeti 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome, Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress viimati 2004. aastal Tallinnas.
Kongressi peakorraldaja on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest. Kongresside vaheajal tegutseb maailmakongresse sisuliselt ette valmistav soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee.

Soome-ugri rahvaste kohta vt https://fennougria.ee/rahvad/

Kongressiga seotud pildimaterjali leiab siit.

Lisainfo
Helle Helena Puusepp
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
VIII soome-ugri maailmakongressi projektijuht
5026569

Kadi Raudalainen
MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht
5289200
kadi@fennougria.ee

 

Lisainfo

Helle Helena Puusepp

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

VIII soome-ugri maailmakongressi projektijuht

5026569

 

Kadi Raudalainen

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht

5289200

kadi@fennougria.ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutus pressiteade, 17.02.2020

VIII soome-ugri maailmakongressi logo, looja Peeter Laurits