Neenetsi antropoloog kaitses doktoritöö vaikusest

Neenetsi antropoloog Rosa Laptander kaitses 29. aprillil edukalt Lapi ülikooli sotsiaalteaduskonnas doktoritöö, mis käsitleb Jamali neenetsi põhjapõdrakasvatajate individuaalset ja kollektiivset suulist ajaloomälu ning vaikuse ja vaikimise rolli selles.  

Põlisrahvastele omaselt on neenetsid oma minevikku puudutavaid mälestusi ja lugusid kuni tänapäevani vahendanud järeltulevatele põlvedele suuliste jutustuste kaudu. Lood ajaloost ja praegusest ajast elavad nii individuaalses kui ka kollektiivses mälus ja neist võib esineda arvukaid eri inimeste loodud versioone. Suulise pärimuse hulka kuuluvad inimeste elulood, jutud sõpradest ja sugulastest, laulud, lood lauludest ja laulude loojaist.

Laptanderi keskendub oma uurimuses vaikusele ja vaikimisele neenetsite suulises pärandis. Ta tõdeb, et on tähendusrikas, mis jäetakse välja ütlemata ja miks nii tehakse, sest sellel on erinevaid põhjuseid. Vaikimise abil võidakse kaitsta kogukonnale olulist informatsiooni, seega vaikus võib olla nii mäletamise kui ka unustamise vahendiks. Selle määravad vastutustunne ning neenetsite kogukonna sisemised vajadused ja huvid, kuid vaikimist on mõjutanud ka poliitiliselt peale surutud nõukogude või postsovjetlik vene kultuur.

Laiemale lugejaskonnalegi huvi pakkuva uurimuse neenetsite ajaloost ja mõtteilmast saab alla laadida veebis (vms).

Roza Laptander kaitses 29.04.2020 doktorikraadi Lapi ülikoolis, omab teadusmagistri kraadi Herzen´i riiklikust ülikoolist Peterburis. Ta on Arktika keskuse (Arctic Centre) antropoloogia ja globaasete muutuste uurimisgrupi liige ja on osaline mitmes koostööprojektis Arktika keskuses ja Rovaniemis asuva Lapi ülikooli juures. Tema uurimisvaldkonnad on sotsiolingvistika, lingvistiline antropoloogia, Lääne-Siberi neenetsite keele ja suulise pärimuse dokumenteerimine. Oma uurimuses käsitleb ta Jamali tundras elavate neenetsi põhjapõdrakasvatajate ja nende kogukondade elu tänapäeval.

Lugege lähemalt Roza Laptanderist.

 

Allikad:

Väitös: Kun saimme poroja, muutimme tundralle – Jamalin nenetsien puhuttu ja vaiettu historia (Lapi Ülikool, 18.04.2020; vastuullisuusuutiset.fi, 19.04.2020)

Print Friendly, PDF & Email