Jäta menüü vahele
08.11.2017

Komimaal võideldakse komi keele kohustusliku õppe eest

Komi vabariigis on olukord komi keele kui riigikeele õpetamisel koolides muutunud pinevamaks.

Komi vabariigis on olukord komi keele kui riigikeele õpetamisel koolides muutunud pinevamaks.

Alates 1. jaanuarist 2018 viiakse Komi vabariigis, nii nagu ka mujal Venemaa regioonides sisse kohustuslik õppeaine „emakeel ja kirjandus“, mis lähtub 20. juulil Venemaa presidendi rahvussuhete nõukogu istungil Vladimir Putini antud käsundist rahvuskeelte õppimise vabatahtlikkuse kohta. Lapsevanematel on alates 1. jaanuarist 2018 võimalus valida, millist keelt nende lapsed emakeelena õpivad. Komi vabariigis on valikuteks vene ja komi keel.

Seega kaob komi keele kui riigikeele õppimise kohustus. Komi keele väljatõrjumisel kohustuslike õppeainete hulgast rikutakse aga Venemaa Föderatsiooni rahvuskeelte seadust, Komi vabariigi põhiseadust ja Komi vabariigi riigikeelte seadust. Hoolimata sellest, et edaspidi peaks komi keele õppimiseks end registreerima, levib kolumnist Esa-Jussi Salmineni väitel internetis juhendeid, kuidas vältida komi keele õppimist koolis.

Rahvuslikult mõtlevad inimesed on aga asunud võitlema kohustusliku komi keele õppe säilimise eest. Sotsiaalmeediakeskkonnas VKontakte käivitati kampaania, kus igal soovijal on võimalik alla kirjutada Vladimir Putinile, Komi riigipeale Sergei Gaplikovile, rahvuspoliitika ministrile Galina Gabuševale ja mitmele teisle ametiisikule adresseeritud pöördumisele. Selles rõhutatakse, et komi kui riigikeele õpetamine on rahvusvabariigi eksisteerimise tagatis ega või toimuda vabatahtlikkuse alusel (nagu ei ole vabatahtlik ka vene keele kui Vene Föderatsiooni riigikeele õpe) ning üksnes vanemate otsusel, milleks ei pruugita õppuri enda arvamust küsidagi. Ižma külas on 9. novembril plaanis miiting komi keele säilitamise eest.

Infoagentuuri Kominform teatel on Komi vabariigi täitevvõimu esindaja Venemaa föderaalnõukogu juures Dmitri Šatohin lubanud eri meelt olevad osapooled ümarlaua taha kokku kutsuda.

Allikad: Finugor.ru ; EurAsia Daily