Jäta menüü vahele
16.03.2021

Komimaal valmis eelnõu, mis võimaldaks komikeelset kohtupidamist

See eeldab, et kohtupidamise keele võib valida inimene, kelle suhtes on algatatud kohtumenetlus. Lisatud Fenno-Ugria nõuniku Jaak Prozese kommentaar!

Sõktõvkari linnavolikogu liige Nikolai Udoratin valmistas ette seaduseelnõu, mis võimaldab komikeelset kohtupidamist. See eeldab, et kohtupidamise keele võib valida inimene, kelle suhtes on algatatud kohtumenetlus.

Kui inimene valib komi keele, siis kohtupidamine toimub komi keeles ja samuti koostatakse komi keeles ka kogu dokumentatsioon. Seadusprojekti esitab parlamendile komi rahvuslik liikumine Коми Войтыр (Komi Voitõr).

Mõni aeg tagasi peeti komi õiguskaitseorganite poolt kinni komi aktivist Aleksei Ivanov, kes osales sanktsioneerimata miitingul. Ivanov nõudis kohtupidamist komi keeles. Sellest kohtunik keeldus.

Jaak Prozese kommnetaar

Komi Vabariik on esimene Vene Föderatsiooni subjekt, mis 1992. aasta mais võttis vastu seaduse riigikeeltest. Vastavalt sellele on komi ja vene keel Komi vabariigis riigikeeled. Seaduse pargarahv 9 ütleb, et kohtupidamine toimub Komi vabariigis vene ja komi keeles. 2012. aastast aga on olemas kohtupretsedent, milles kohtunik keeldus komikeeles kohut pidamast. Aleksei Ivanovi puhul, kes nõudis samuti komikeelset kohtumenetlust katkestas kohtunik istungi ja määras uue aja.

Vaatamata Ivanovi nõudmisele istungit pidada komi keeles, toimus uus istung ikkagi vene keeles, sest kohtunik leidis, et Ivanov ja tema kaitsja on Vene Föderatsiooni kodanikud, seega peavad nad vene keelt oskama. Uuel istungil Aleksei Ivanov rääkis ja vastas komi keeles, mis kohtuniku tarvis tõlgiti vene keelde. Ivanov tõlget vene keelest komi keelde ei vajanud. Miitingul osalemise eest mõistis kohtunik Ivanovile 16 000 rubla trahvi (umbes 180 eurot). Ivanov kaebas kohtuotsuse edasi.

Komi Voitõril on vastavalt Komi vabariigi konstitutsioonile seadusandliku initsiatiivi õigus. Seda õigust veel ametlikult kasutatud pole. Lähiajal aga on toimumas siin muudatus ja parlamendile antakse üle seaduseelnõu muudatustest põhjapõtrade pidamise seadusesse.