Jäta menüü vahele
24.03.2022

Komi rahvasaadikult võeti karistuseks hääleõigus ära

Riiginõukogule tehtud pöördumises avaldasid kodanikud nördiumust Vorobjovi sõnade üle, öeldes, et saadik “diskrediteeris ja solvas riiki, vene armeed ning riigi presidenti”.

Komi Vabariigi riiginõukogu kommunistliku partei fraktsiooni esimees Viktor Vorobjov jäeti kaheks parlamendi istungiks hääleõigusest ilma. Nii otsustas 24. märtsil meedia jaoks kinnisel parlamendiistungil, kus hääletustulemusel loeti kokku 22 poolt- ja 4 vastuhäält.

Ettepaneku Vorobjovi hääleõigusest ilmajätmise kohta tegi Komi Vabariigi riiginõukogu saadikute eetikakomisjon. Komisjoni esimehe Vladimir Žarikovi sõnul tingisid sellise käigu saadikuid ja sõjaveterane ühendavate ühiskondlike organisatsioonide esitatud kaebused, mis puudutasid Vorobjovi senist tegevust. 

Kaebustes mainiti Vorobjovi 10. veebruaril toimunud esinemisest Telegram kanalil, kus ta andis organisatsioonide andmeil “lugupidamatu hinnangu Ühtse Venemaa fraktsiooni saadikute suhtes”. Rahvasaadikud ja vabariigi kodanikud reageerisid teravalt ka Vorobjovi tehtud videopöördumisele, mida levitati sotsiaalvõrgustikus VK ning mille sisu puudutas “sõjalist erioperatsiooni Ukrainas”. Riiginõukogule tehtud pöördumises avaldasid kodanikud nördiumust Vorobjovi sõnade üle, öeldes, et saadik “diskrediteeris ja solvas riiki, vene armeed ning riigi presidenti”.

Paar nädalat varem karistas Peterburi Neeva linnaosa kohus Viktor Vorobjovi 15 päevase arestiga, sest ta osales ebaseaduslikul sõjavastasel miitingul Peterburis. 

Eetikakomisjoni liikmed taunisid Viktor Vorobjovi avaldusi ja käitumist leides, et Vorobjov on rikkunud saadiku eetikareegleid. Nad tõstatasid teemakohase küsimuse ka Komi Vabariigi riiginõukogu istungil. 

Elamu- ja kommunaalmajanduse komisjoni esimees Tatjana Saladina pidas aga Viktor Vorobjovile määratud karistust liiga kergeks ning tegi ettepaneku muuta sääraste erandlike juhtumite tarvis reglementi. Vladimr Žarikov kinnitas, et Vorobjovi tegevuse uurimiseks on palutud juba ka prokuratuuri abi.

Viktor Vorobjovi karistamist on komi sotsiaalmeedias tavapärasest enam kommenteeritud, neist võiks välja tuua seisukoha – nii palju siis sõnavabadusest ja demokraatiast.