Jäta menüü vahele
16.03.2020

Komi noorte ajaleht kasvas ajakirjaks

Foto: finnougoria.ru

5. märtsil esitleti Sõktõvkaris komikeelset noorteajakirja ILJÖLÖGA  (komi keeles – Йӧлӧга, eesti keeles – Kaja), mis käeoleva aasta veebruarini ilmus kord nädalas ajalehena.

Komi haridus-, teadus- ja noorsoopoliitika ministri asetäitja Oleg Kholopov tõi ajakirjaga välja, et tegemist on hea näitega komi keele säilimisest.

Ajakirjale eelnenud ajalehes kajastati maaelu, linnades toimuvaid suursündmusi, ilmusid artiklid komi rahva elust. Ajalehe eesmärk oli populariseerida komi keelt ja kultuuri.

Muudatusteks oli aga ammu aeg, sest ajalehtedel on keerukas konkureerida online informatsiooniga ja seda eriti noorte seas. Vastse ajakirja toimetus näeb väljaannet kui avaldamiskohta eelkõige loominguliste noorte jaoks.  Ajakirjas hakatakse avaldama erinevate autoriteetide ja ekspertide lood, kus jagatakse oma kogemusi ja nõuandeid noortele. Samuti avaldatakse viiteid komi keeles kirjutavate loominguliste inimeste blogidele, eriti eelistatakse luuletajaid. Muudatusena ei ilmu ajakirjas enam lastele mõeldud materjale.

Ajakirja saab lugeda ka venekeelne lugeja, kelle jaoks on loodud väike sõnastik, mis aitab komikeelseid artikleid paremini mõista. Ajakiri ühendab nii Komi vabariigis kui ka teistes regioonides elavaid soome-ugri noori. Ajakirja esitlusel kõlasid komi, vene ja handi keeled. Oma tervituse saatsid uuele väljaandele ka handi ajaleht Hantõ jasang ja mansi ajaleht Luima seripos.

Ajaleht Ijölöga hakkas ilmuma 1991. aastal, kokku anti välja 1341 numbrit. Veel 2004. aastal oli ajalehe tiraaž 1500 eks, mis lõpuks langes alla 500.

Uue ajakirja maht on 48 lehekülge ning see ilmub kord kuus, tiraažiga 450 eksemplari. Ajakirja peatoimetaja on Maria Iguševa.

Lugege lähemalt finnougoria.ru (10.03.2020).

Lugege lähemalt bnkomi.ru (05.03.2020).

Artikli Autor: Jaak Prozes, Fenno Ugria