Jäta menüü vahele
10.02.2020

Jaak Prozes: Iseseisvumine algab organiseerumisest

Iseseisvumine algab organiseerumisest Venemaa soome-ugri rahvaste organiseerumisest komide näitel kirjutab Fenno-Ugria Asutuse nõunik, ajaloolane Jaak Prozes.
 Jäädvustus 1992. aasta veebruari hetkest, mil sõlmitakse koostööleping, mis paneb aluse soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldamisele ja soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni asutamisele. Fotol paremalt esimene on komi rahva kongressi liider Valeri Markov, kellest saab pikaaegne soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees. Tema ees istub Mihhail Šiškin, udmurdi rahva kongressi esimees ja hilisem soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni esimees. Foto: Mihhail Šiškini Eraarhiiv

Venemaa soome-ugri rahvaste organiseerumisest komide näitel kirjutab Fenno-Ugria Asutuse nõunik, ajaloolane Jaak Prozes.

“Komid tegid aastail 1989-1991 tõepoolest imet. Nad olid Vene Föderatsiooni rahvastest esimesed, kes kutsusid kokku oma rahva kongressi ja saavutasid kongressi täitevorganile komi rahva kõrgeima esindusorgani tiitli, samuti õiguse seadusandlikule initsiatiiville. Nimetatud nõudmised fikseeriti Komi konstitutsioonis. 1992. aastal võeti aga vastu keeleseadus. Sellest siis tänases lehes kirjutangi, pealkiri on aga eksitav ja toimetuse omalooming. Isesseisvumist pole komid kunagi soovinud, suveräänsust aga küll,” kirjutab ta. Lugege lähemalt siin:

Lugege lähemalt siin (Jaak Prozes, Postimees, 08.02.2020).