Jäta menüü vahele
03.12.2022

In memoriam Tiit-Rein Viitso 04.03.1938- 02.12.2022

Tiit-Rein Viitso

Meie hulgas on lahkunud suur keeleteadlane, liivi keele uurija. Keeleteadlane Tiit-Rein Viitso sündis 4. märtsil Tallinnas, 1961. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal. 1966. aastal kaitses kandidaadiväitekirja ja 1982. aastal doktoriväitekirja “Läänemeresoome keelte fonoloogilise struktuuri ja selle ajaloo peamised probleemid”.

Tiit-Rein Viitso töö oli seotud Tartu Ülikooli ja Eesti Keele Instituudiga, kus ta töötas erinevatel ametikohtadel nii teadurina kui ka professorina. Lisaks oli ta ajakirja Linguistica Uralica peatoimetaja ning ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige.

Tiit-Rein Viitsod peetakse üheks suurimaks liivi keele uurijaks. Ta oli hea suhtleja, kellel oli palju õpilasi. Pea kõik, kes praegu liivi keelt räägivad, on Viitso õpilased. Tiit-Rein Viitso puhul on oluline see, et teda ei huvitanud mitte ainult liivi keel, aga ka liivi inimesed, nende kultuur ja igapäevased toimetused. Võib öelda, et ta oli väga-väga suur ja tõeline liivi rahva sõber.

Tiit-Rein Viitso oli ka ühiskondlikult väga aktiivne, ta on juhtinud nii Õpetatud Eesti Seltsi kui Eesti Emakeele Seltsi. Viitso oli Liivi Sõprade Ühingu esimene ja ainuke juhatuse esimees.

Vahur Laiapea on Tiit-Reinust teinud liivikeelse, natuke humoorika dokumentaalfilmi “Professor Viitso liivlased (2011)”. Liivi keel jääbki Tiit-Rein Viitsod meenutama, eriti tema liivikeelsed kõned iga aasta augustikuu esimesel laupäeval Liivi pühal Irēl (Mazirbes).

Fenno-Ugria Asutus