Jäta menüü vahele
27.12.2017

In memoriam Nina Nesterova (1965–2017)

Lahkunud on komi ühiskonnategelane Nina Nesterova. On väga valus neid ridu paberile panna, kohtusime vaid kolm nädalat tagasi ja miski ei viidanud sellele, et see kohtumine jääb viimaseks…

deputat-gossoveta-komi-nina-nesterova-um

Nagu ikka arutasime komi rahva ja keele olukorra ning Komimaa ühiskonna ja poliitika teemadel. Kavandasime järgmisi kohtumisi, rääkisime lähenevast Eesti vabariigi 100. sünnipäevast ja Komi autonoomia juubelist. Ta oli äsja kolinud uude korterisse ja mõnevõrra varem rajanud elamise kodukülla, Kotkerosi. Kaks aastat tagasi oli ta valitud Komi vabariigi parlamenti, kus tema juhtida oli kohalike omavalitsuste ja seadusandluse komitee. Tundus, et kõik on ees.

Nina Nesterova oli hariduselt matemaatik-füüsik, kes 90ndate alguses hakkas aktiivselt kaasa lööma komi rahva ühiskondlik-poliitilises elus. Eelkõige huvitas teda noorsoopoliitika – kuidas organiseerida komi rahvusest noori, panna neid huvituma oma emakeelest ja kultuurist. Juba komsomolist omandatud organiseerimiskogemus viis ta kiirelt Komi noorte liidu liidriks ja 1995. aastal valiti ta soome-ugri rahvaste noorte assotsiatsiooni presidendiks. Üha enam köitsid teda rahvusküsimused, nii läks ta 1997. aastal tööle Komi rahvuspoliitika ministeeriumisse.

Nina kaitses 2000. aastal ajalooteaduste kandidaadi väitekirja ja samast aastast kuni 2010. aastani
töötas ta Sõktõvkari riiklikus ülikoolis eri ametites. Aastatel 2010–2011 oli ta Komi vabariigi
haridusministri asetäitja, 2011. aastast kuni 2015. aastani Komi vabariigi riigiteenistujate akadeemia rektor.

Nina ei varjanud oma rahvuslikku kuuluvust, näiteks vastas ta alati telefonile komi keeles. Ta muretses väga komi rahva, eelkõige maal elavate inimeste pärast. Sellepärast osales ta aktiivselt komide tähtsaima rahvusliku organisatsiooni Komi Voitõr tegevuses ja kuulus ka selle juhatusse.

Ta oli tarmukas ja ülimalt sihikindel naine, kes oskas ellu viia kõige ka kõige keerukamad plaanid. Olgu siinkohal näitena toodud komi keele arengu innovaatiliste tehnoloogiate labori asutamine. Sellist laboratooriumi pole Venemaal ühelgi soome-ugri rahval.

Nina oli pea ideaalne juht, kes oskas kuulata, oli heatahtlik ja mõistev, osates samas eraldada olulise ebaolulisest. Venemaa soome-ugri rahvad on kaotanud ühe ereda tähe, juhi, keda on neil niigi vähe. Meie aga oleme kaotanud suure Eesti sõbra, kes pidas väga tähtsaks soome-ugri rahvaste koostööd.

Jaak Prozes