Jäta menüü vahele
19.07.2016

Ilmus aastaraamat “Soome-ugri sõlmed 2015”

Sellel nädalal ilmus MTÜ Fenno-Ugria Asutuse aastaraamat, mis sisaldab töötajate, liikmesorganisatsioonide esindajate ning koostööpartnerite artikleid.

Reedel, 29. juulil toimus Viljandi pärimusmuusikafestivali ajal kohvikus Ingegard, Viljandimaa Ingerisoome kultuuriseltsi maja õuel raamatu esitlus, kus astusid üles udmurdi ja mordva noored rahvamuusikud.

Fenno-Ugria Asutus koostab soome-ugri aastaraamatut juba viiendat aastat järjest.  Kirjastuses Atlex ilmunud kogumikud on mõeldud soome-ugri temaatikast huvitatud laiemale lugejaskonnale, meenutades hõimurahvastega koostööd tegevatele inimestele aasta vältel toimunut ning ärgitades kaasa mõtlema ja tegutsema uusi inimesi.

Raamatu toimetaja on Maarja Sarv,
keeletoimetaja Kristi Kingo ja
kujundaja Alar Kitsik. 
Väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm ja Eesti Kultuurkapital. 
Raamat on juba müügil Eesti Keele Instituudi raamatupoes Ateena ning Apollo ja Rahva Raamatu hästi varustatud poodides. 
Viljandis saab raamatut osta Pärimusmuusika Aida müügiletist.

Tänavuse aastaraamatu artiklid jagunevad viie suurema teemaderingi vahel: soome-ugri liikumine; kultuurielu; inimesed, seltsid, kogukonnad; reisid ja välitööd ning väljaanded ja lõpetuseks 2015. aasta hõimurahvaste programmi auhinnad ja MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegemiste kronoloogiline esitus.

Aastaraamatu soome-ugri liikumise peatükis on mõistagi juttu soome-ugri kultuuripealinnast 2015 ehk Setomaa külast Obinitsast, aga ka Lahtis toimunud VII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistustest  ja soome-ugri rahvaste olukorrast  laiemalt.

Kultuurielu peatükis meenutatakse hõimupäevi, aetakse juttu Tsiistres toimuva soome-ugri filmifestivali FUFF korraldaja Edina Csüllögiga, kirjutatakse Setomaal toimunud etnofuturismikonverentsist, udmurdi ajalehe Udmurt Dunne 100 aasta juubelist, soome-ugri rahvastest Helsingi raamatumessil ja antakse ülevaade liivi maailmas toimunust.

Kolmandas peatükis kirjutatakse fennougristidest Paul Aristest ja Vassili Lõtkinist, Eesti rahvusvähemusi tutvustavast ja silmaringi avardavast ERRi raadiosarjast “Ma elan siin”, vähemusrahvuste ühistest ettevõtmistest Eestis ja ka Eestis elavate soome-ugri rahvaste ühenduse ESUR tegevusest.

Tavapäraselt on üks peatükk pühendatud soome-ugri aladele tehtud reisidele ja ekspeditsioonidele. Seekord saab lugeja minna avastusretkele Petserimaale, käia koos rahvamuusikutega Mordvamaal, taasavastada lõunanaabrite juures Kuramaa kaunemaid paiku, ekselda Vepsamaa metsade südames, minna koos kirjanikega Udmurdimaale ja käia ära ka mari pulmas.

Väljaannete peatükis on puudutatud rahvuseeposte tõlkimise teemat; kirjutatakse vadja ja isuri kirjakeelest, õppematerjalidest ning nende rahvalauludest ja ka esimesest eesti-udmurdi veebisõnaraamatust.