Jäta menüü vahele
24.11.2021

Baškortostani soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni juhiks sai mari Vitali Jalajev

Baškortostani Vabariigi soome-ugri rahvaste assamblee aruandlus- ja valimiskonverentsil osales 31 delegaati vabariigi 11 rajoonist ja kahest linnast.

Soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni konverents. Allikas: Bashinform

18. novembril 2021 toimus Ufas Baškortostani Vabariigi soome-ugri rahvaste assamblee aruandlus- ja valimiskonverents. Konverentsil osales 31 delegaati Baškortostani Vabariigi 11 rajoonist ja kahest linnast. Konverentsil osalesid ka Baškortostani Vabariigi administratsiooni, kultuuriministeeriumi ja kohaliku rahvaste sõpruse maja esindajad.

Oma sõnavõttudes tõdesid delegaadid, et viimase kahe aasta jooksul on soome-ugri rahvaste assamblee kui piirkondlik ühiskondlik organisatsioon teinud koos Baškortostani Vabariigi riigiasutuste ja kohalike omavalitsusorganitega olulist tööd keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks, rahvuste harmooniliseks kooseksisteerimiseks ja selle toetamiseks ühiskonnas.

Positiivse näitena toodi välja eri rahvaste kultuuride vahel koostööd ja dialoogi edendavad üritused. Arvukad festivalid, pühad, konkursid, näitused, mis tutvustavad  soome-ugri rahvaste kultuuripärandit ja aitavad kaasa selle säilimisele, on saanud eredateks lehekülgedeks Baškortostani etnokultuurilises elus. Konverentsi käigus valiti ka assambleele uus esimees, kelleks sai Baškortostani maride rahvusliku kultuuriautonoomia Ervel Mari (Ida-Mari) esimees Vitali Georgijevitš Jalajev.

“Baškortostani Vabariigi soome-ugri rahvaste assamblee on vabariigi poliitiliste protsesside täieõiguslik osaline, see on ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab Baškortostani marisid, udmurte ja mordvalasi. Olen konverentsi delegaatidele tänulik usalduse eest ja loodan väga, et suudan seda õigustada. Näen assotsiatsiooni tööd ennekõike tihedas suhtluses nii kolme rahva vahel kui ka koostöös võimude, omavalitsuste, ühiskondlike organisatsioonide ja rahvaste sõpruse majaga,” Jalajev.

Jalajev pidas assotsiatsiooni oluliseks ülesandeks esindada Baškortostani maride, mordvalaste ja udmurtide huve nii Vene Föderatsiooni soome-ugri rahvaste assotsiatsioonis (AFUN) kui ka suhtlemisel teiste Baškortostani territooriumil elavate rahvaste ajalooliste ja kultuuriliste keskustega. Ühtlasi avaldas ta sügavat tänu organisatsiooni eelmisele juhile Julia Gerasimovale organisatsiooni asjatundliku juhtimise ja järjepidevuse ja kogemuste jagamise eest ning tundis rõõmu, et vaatamata keerulisele epidemioloogilisele olukorrale said delegaadid tulla konverentsist osa võtma.

Baškortostanis elab kokku 152 800 soome-ugri rahvaste esindajat. Neist 105 300 on marid, 26 000 mordvalased ja 21 500 udmurdid.