Arhangelski oblast ja Neenetsi autonoomne ringkond võivad ühineda

Võimalik, et taas on Vene Föderatsioonis esile kerkimas piirkondade ühendamise teema. Mäletatavasti 2005. aastal kadus nii föderatsiooni kaardilt Permi-Komi autonoomne ringkond, 2007. aastal aga Evengi, Korjaki ja Dolgaani-Neenetsi autonoomsed ringkonnad. 

Arhangelski oblasti ja Neenetsi autonoomse ringkonna ühendamine on olnud päevakorras ka varasemas regioonide ühendamise käigus, kuid sedapuhku andis selleks peamise põhjuse aprillis toimunud Neenetsi autnoomse ringkonna juhi Aleksander Tsõbulski määramine Arhangelski oblasti kubeneri kohusetäitjaks. Eelkõige, nagu ikka, tuuakse ühendamise puhul välja majanduslikud põhjused. Siiski arvatakse, et ühinemisprotsess ei alga enne kuberenerivalimisi, mis toimuvad 13. Septembril käesoleval aastal.

Seaduse järgi on nii, et ühinemise ettepaneku peavad esitama mõlema subjekti parlamendid ja juhid. Peale seda, peab selle heaks kiitma Venemaa president. Sellele järgneb referendum ja kui enamik mõlema subjekti rahvast hääletab ühinemise poolt, viib Venemaa president hääletustulemused kinnitamiseks Riigiduumasse. Riigiduuma ja see järel föderatsiooni nõukogu peavad referendumi tulemuse heaks kiitma vähemalt 2/3 poolthäältega, sest tegemist on konstitutsioonilise muudatusega.

Preagu on Vene Föderatsioonis neli autonnomset ringkonda: Neenetsi, Jamali-Neenetsi, Handi-Mansi ja Tšukotka. Kõik need piirkonnad on rikkad maavarade poolest. Tšukotka oma kullavarude poolest, ülejäänud aga nafta- ja gaasivarude poolest. Neenetsi autonoomse ringkonna eelarve koosneb 66,1 % ulatuses sissetulekutest nafta – ja gaasitööstusest.  Kokku moodustas 2019 eelarve 22,8 miljardit rubla ehk 285 miljonit eurot. Arhangelski oblasti eelarve aga 107,9 miljardit rubla ehk 1,34 miljardit eurot. COVID-19 epideemia mõju ja kukkunud naftahinnad on viinud mõlema piirkona 2020 aasta eelarve ligi 15 % vähenemisele ja kui ebasoodne olukord jätkub, tuleb eelarveid veelgi vähendada.

Seega otsitakse keerulistes oludes võimalusi lisasissetulekuteks, naftahindade kukkumisest tuleneva mõju ja administratiivkulude vähendamiseks. Ühe võimalusena nähakse siin regioonide ühendamist ja asjaolu, et Venemaa president Vladimir Putin määras just Neenetsi autonoomse ringkonna juhi Arhangelski oblasti kuberneri kohusetäitja ametikohale .

Elanikke on Arhangelsi oblastis 1,13 miljonit ja Neenetsi autonommses ringkonnas 44 100.

Fenno-Ugria

Allikas: kommersant.ru (25.04.2020)

Print Friendly, PDF & Email