Jäta menüü vahele
02.10.2022

Algatati saami tähestiku ametlik kinnitamine

Ilmselt on on tegemist kildinsaami tähestikuga, mis põhineb kirillitsal ja koosneb 43 tähest.

Septembri lõpul Murmanskis oblastis valitsuse juurede moodustatud põlisrahvaste nõukogu istungil arutati ühe põhilise küsimusena saami keele säilitamise teemat. Arutelul osalesid saamide ja Murmanski arktilise riikliku ülikooli ning Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi esindajad.

Murmanski arktilise ülikooli professor, doktor Viktoria Bakula andis pikema ülevaate uurimistööst pealkirjaga “Teaduslikult tõestatud soovitustest saami tähestiku kinnitamiseks Venemaa Föderatsioonis”. 

Põhjarahvaste keskuse põlisrahvaste osakonna juhataja Jelena Almazova märkis, et soovituste aluseks on erinevate saami keele tähestike projektide analüüs, samuti erinevatele põlisrahvastele juba loodud tähestike praktika, arvestatud on ka tähestiku kasutamist Venemaa Föderatsiooni keskharidussüsteemis. Arutelu tulemusena otsustati alustada saami keele tähestiku ametliku kinnitamise protseduuri.

Lõpetuseks tutvus nõukogu Koola poolsaare saamide assotsiatsiooni initsiatiiviga jäädvustada saami kirjanike mälestus. Nõukogu võttis vastu otsuse toetada assotsiatsiooni ideed püstitada Murmanski laste- ja noorteraamatukogu ees asuvale kirjanduse alleele saami kirjanike Nadežda Bolšakva ja Oktjabrina Voronova büstid ning laiendada Revda külas asuva saami kirjandusmuuseumi väljapanekut.

Uudisest ei selgu, millise saami keele tähestikuga on tegemist. Teadaolevat on omakeelne tähestik puudu turjasaamidel, mida räägib vaid mõni üksik inimene. Ilmselt siiski on aga tegemist kildinisaami tähestikuga, mille loomise juures on suuri teeneid meie keeleteadlasel Arvo Eegil (1937–2009). Tähestik põhineb kirillitsal ja koosneb 43 tähest.