Jäta menüü vahele
04.08.2017

VI Venemaa soome-ugri rahvaste kongress toimub Sõktõvkaris

VI Venemaa soome-ugri rahvaste kongress ”Venemaa soome-ugri rahvad: kodaniku identiteet ja etnokultuuriline paljusus” toimub Sõktõvkaris 27.–30. septembrini.

Esimest korda korraldatakse kongress Komi vabariigis. Selle ettevalmistamisest rääkis Komi vabariigi juhile Sergei Gaplikovile rahvuspoliitika minister Jelena Jermolina.

Kongressil arutatakse keelte arendamiseks mõeldud tänapäevaseid meetodeid, tervishoiu ja looduskeskkonnaga seonduvat, etnilise turismi arengut ning rahvuskeelsete meediaväljaannete arengut ja sotsiaalse partnerluse küsimusi. Eritähelepanu pööratakse noorte probleemidele.

AFUN_small
Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni AFUNi logo. Foto: http://rkomi.ru.

Sõktõvkari oodatakse üle 300 delegaadi ja külalise 42st Venemaa regioonist. Delegaatide hulka kuuluvad ühiskonntegelased, kultuuri ja teaduse, hariduse ja majandusringkondade esindajad, aga ka ajakirjanikud. Praegu tegeleb rahvuspoliitika ministeerium delegaatide majutusküsimusega, samuti kongressi sektsioonide tööks vajalike ruumide üürimisega.

”Loodan, et kongress tekitab suurt huvi nii osalejates kui ka külalistes. Kongressi päevakorras olevad kodanikuidentiteedi ja etnokultuurilisuse küsimused on praegu äärmiselt aktuaalsed. Komi vabariik on üks soome-ugri liikumise liider. Sellise kõrgetasemelise foorumi korraldamine Sõktõvkaris on meile suur au ja vastutus. Palun kindlustada kongressi ja samal ajal toimuvate ürituste kõrge tase,” ütles Gaplikov.

Praeguseks on juba paika pandud kultuuriprogramm. Osalejad näevad riikliku laulu- ja tantsuansambli Asja Kõa (Päikesetõus) kontserti, jääetendust “Parma võlumuinasjutt”. Samuti saavad delegaadid külastada Komi rahvusmuuseumis avatud etnofuturistliku kunsti näitust ja Rahvaste Sõpruse majas rahvakunsti näitust. Kultuuriprogrammi kuulub ka soome-ugri üliõpilaste missi valimine.

Kongressi korraldab Venemaa Soome-ugri rahvaste assotsiatsioon, Venemaa Rahvusasjade Föderaalse Agentuuri ja Komi vabariigi valitsuse toetusel.

Kongressi ajal töötavad järgmised sektsioonid: ”Keel. Haridus. Teadus”, ”Kultuur. Etnoturism”, ”Ökoloogia. Rahvuse tervis”, ”Massiteabvahendid. Infotehnoloogia”, ”Noored: kodanikuks olemine, patriotism, traditsioonid”. Töötab ka ümarlaud ”Sotsiaalne partnerlus. Äri”.

 

Allikas: Культуру с национальным колоритом увидят участники VI съезда финно-угорских народов России в Сыктывкаре (finugor, 25.07.2017)

VI Venemaa soome-ugri rahvaste kongress sotsiaalmeediaportaalis VKontakte: VI Съезд финно-угорских народов РФ