Jäta menüü vahele
14.12.2018

Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsioon AFUN kogunes Tšuvaššias

Istung Tsheboksarys. Foto: AFUN

Tšuvaši vabariigi pealinnas Tšeboksarõs toimus  7. detsembril Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni nõukogu istung, kus arutati Tšuvaššias ja naaberregioonides elavate soome-ugri rahvaste olukorda oma rahvuskultuuri hoidmisel. Istungi töös osales ka Venemaa regioonide täidesaatva võimu esindajaid,  haridustegelasi ja teadlasi ning ühskondlike organisatsioonide juhte.

Assotsiatsiooni esimees Pjotr Tultajev  märkis, et Tšuvaššias elab kokku 14 soome-ugri rahvuse esindajaid,  neist kõige rohkem on mordvalasi, marisid ja udmurte. Kõik rahvusgrupid tegutsevad selle nimel, et säilitada oma kultuuripärandit,  leida võimalusi emakeele õpetamiseks ka koolides ja korraldada rahvuskultuuri tutvustavaid sündmusi.

Tultajev rõhutas, et tšuvaššide  emakeele tundmine ja kasutamine on kiiduväärt, kuid sealjuures oluline mõista, et sealsamas elab ka teisi rahvaid. Tema hinnangul on Tšuvaši vabariigis positiivseid kogemusi üksteisemõistmist soodustava rahvustevahelise läbikäimise kujundamisel, mida peaks edasi arendama. Selleks ka palju ära teinud Tšuvaši vabariigi riigipea ja ametkonnad.

Istungil vaadati läbi ka AFUN-i 2019. aasta tööplaan, anti üle Tšuvaši rahvusraamatukogule kingitus soome-ugri rahvaste raamatutest ning külastati kohalikku Rahvaste Sõpruse Maja.

Aastal 1992 moodustatud Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsioon (vene k. Ассоциация финно-угорских народов, lühend АФУН (AFUN)) ühendab Venemaal tegutsevaid soome-ugri rahvaste organisatsioone piirkondlikul alusel. AFUN-i peakontor asub Mordvamaal Saranskis.

Allikas: AFUN