Jäta menüü vahele
09.05.2024

Vaid alla kümne protsendi Mari El Vabariigi õpilastest õpib mari keelt emakeelena

Mari El Vabariigis õpib mari keelt emakeelena 7400 õpilast, mis moodustab ligi 9 % kooliõpilaste üldarvust: 248 Mari vabariigi üldhariduskoolist õpetatakse mari keelt emakeelena 81 koolis.

mari keele tund 2024

Sellised andmed tulid välja tänavusest uuringust, mis puudutas Vene Föderatsiooni vabariikide riigikeelte säilitamist ja arendamist. 

Vastavalt dokumendile õpib mari keelt riigikeelena aga tervelt 10200 õpilast, ehk ligi 12 % õpilaste üldarvust, seega neljandik mari keele õppijatest on teistest rahvustest. Kokku õpitakse mari keelt riigikeelena vabariigi 55 koolis, eelmisel aastal aga veel 83 koolis — kahanemine on märgatav.

Mari keelt kui riigikeelt õpetatakse integreeritult koos Mari El Vabariigi rahvaste ajaloo ja kultuuriga 111 üldhariduskoolis. Kokku õpib mari keelt 10500 last, ehk 12 % õpilaste üldarvust, eelmisel aastal oli aga õppijaid veel 23600, ehk 30 % õpilaste üldarvust.

Eraldi õppeainet Mari El vabariigi rahvaste kultuur ja ajalugu õpitakse 161 koolis, kokku õpib seda Marimaal 35 400 õpilast ehk 41 % õpilaste üldarvust. Eelmisel aastal oli õpilasi 34 100, mis oli ligi 43% õpilaste üldarvust.

Marid moodustasid 2021. aasta rahvaloenduse andmeil  Mari El Vabariigi rahvastikust 40 %, 2010. aasta rahvaloenduse andmeil aga veel ligi 44%. Mari keelt emakeelena õpivad marid, kelle vanemad on koolile esitanud vastava sooviavalduse. Reeglina õpitakse oma keelt kaks tundi nädalas.

Mari keelt riigikeelena õpivad nii marid kui ka Mari vabariigi venelased, kuid reeglina piirdub õpe ühe tunniga nädalas ja see on keeleõpe algtasemel.