Jäta menüü vahele
14.05.2024

Ungarlased leidsid vanema venna – Türgi

Ungari kultuuri- ja innovatsiooniminister János Csák teatas, et ungarlased peavad ennast rahvaks, kes pärineb Kesk-Aasia idaosast.

Ungari kultuuriminister János Csák
Ungari kultuuriminister János Csák. Foto: Anadolu

„Me mõtestame ennast kui riiki, mis asub ida ja lääne vahel, olles samaaegselt läänekultuuri kõige idapoolsem punkt ja idakultuuri kõige läänepoolsem punkt,“ ütles minister infoagentuurile Anadolu  Türgi-Ungari kultuuriaasta 2024 puhul.  Minister oli vaimustuses türklaste külalislahkusest ja märkis, et see on tema esimene visiit Türki, kuid oli olnud ammuseks unistuseks.  Samuti oli ta rahul, et Ungari ja Türgi diplomaatilistel suhetel on saja-aastane ajalugu ning mitte kunagi pole olnud kahe riigi vahelised suhted nii head, kui praegu. Ungari ja Türgi omavad ühiseid juuri, mis ongi kahe riigi suurpäraste kultuuriliste ja intellektuaalsete suhete aluseks, kinnitas János Csák. „Meie, ungarlaste jaoks, on Türgi nagu vanem vend: rahvarikas, aktiivne, avatud, kel tähtis geopoliitiline roll regioonis,“ märkis ta.

Minister meenutas ka ajaloolisi koosmõjusid, sealhulgas kuulsa Ungari helilooja Béla Bartóki reisi Türki sajand tagasi, mis pole üllatav, arvestades kahe rahva vahelisi sügavaid kultuurisidemeid. “Ungaris on koosolemise ajast säilinud palju mälestusmärke, mis annab tunnistust meie ühisest ajaloost,” kinnitas minister kahepoolsete suhete erakordset seisu kultuuri-, poliitika- ja muudes valdkondades.

Kultuuri- ja innovatsiooniminister rõhutas seoses Türgi-Ungari kultuuriaastaga 2024 nii Ungaris kui Türgis korraldatavate ürituste olulisust. Ta avaldas veendumust, et riikidevahelised sõbralikud suhted tugevnevad läbi suhtlemise ja üksteisemõistmise.

Aasta jooksul mõlemas riigis sada üritust ning alates 2023. aasta detsembrist on Ungaris neid toimunud juba viiskümmend, rõhutas minister. Arutades Türgi ja Ungari koostööd, tõi  Csák välja kaks põhiteemat. Esimene neist on “demograafia”. Minister juhtis tähelepanu väljakutsetele, millega riigid üle maailma silmitsi seisavad, sealhulgas tehnoloogilised muutused ja elustiili muutumine, mis toovad kaasa põlvkondade vahelise lõhe suurenemise ja peresidemete nõrgenemise.

Minister rõhutas kultuuripärandi ja traditsiooniliste väärtuste edasiandmise olulisust põlvkonnalt põlvkonnale, märkides, et selles suunas tehakse koostööd Türgi ametiisikutega. Ungari on välja töötanud tervikliku peretoetuste süsteemi, mis hõlmab ka eluasemetoetusi, et tasakaalustada kodanike isiklikku ja pereelu. Lisaks avaldas minister huvi Türgi kogemuste kasutamise vastu selles vallas, rõhutades, et riikidel on üksteiselt palju õppida.

Minister puudutas ka koostööd innovatsiooni ja teaduse vallas, meenutades Ungari teadlastele omistatud Nobeli preemiaid. Ta avaldas lootust Ungari ja Türgi ülikoolide ning institutsioonide koostööle. Tuues esile Türgi ettevõtete aktiivset osalemist Ungari majanduses, eriti tootmis- ja turismisektoris, rõhutas Csák ühiste teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust. Minister rõhutas lõpetuseks rohemajandust kui võtmeaspekti maailma ees seisvate globaalsete väljakutsete lahendamisel.