Jäta menüü vahele
06.12.2021

Udmurdimaa marid kogunesid Alnašis 8. kongressile

Kongressi peateemaks oli mari ühiskondlike organisatsioonide roll Udmurdi vabariigi rahvuste ja usuühenduste vaheliste sidemete tugevdamisel.

4. detsembril 2021 toimunud kongressi peateema oli mari ühiskondlike organisatsioonide roll Udmurdi vabariigi rahvuste ja usuühenduste vaheliste sidemete tugevdamisel. Lisaks Udmurdimaa maridele võtsid kongressist osa Marimaa, Tatarstani, Baškortostani ja Kirovi oblasti maride esindajad.

Udmurdi vabariigi rahvuspoliitika ministri kohusetäitja Ljudmila Sokovikova rääkis kongressil, et 2010. aasta rahvaloendusandmete järgi elas Udmurdimaal 8067 mari. Tegutseb kolm mari rahvuskultuuri ühendust, üheksa mari kultuurikeskust ja 13 mari isetegevuslikku ansamblit. Alates 2018. aastast on maride asualadel korda tehtud mitmeid kultuurimaju, samuti parandatud mari kultuurikeskuste varustatust heli- ja valgustehnikaga ning muretsetud uusi muusikainstrumente. Märkimisväärselt on täiendatud raamatukogusid marikeelse kirjandusega, praeguseks on vabariigi raamatukogudes marikeelset kirjandust 1470 ühikut.  

Udmurdi vabariigi eelarves on planeeritud raha ka mari kultuuri toetamiseks . 2019. aastast on olemas Mari  EL vabariigi ja Udmurdi vabariigi valitsuste vaheline koostööleping, mille alusel toetakse Udmurdimaa maride osalemist Marimaal korraldatavatel festivalidel.

Udmurdi vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi eelkooli- ja üldhariduse osakonna juhataja asetäitja Valentina Korepanova tõi välja, et Udmurdi vabariigi Alnaši, Grahovski ja Karakulinski rajooni viies mari koolis õpib mari keelt 173 õpilast, kolmes lasteaias aga õpib mari keelt 81 last. Aastail 2019/2020 osteti 2. ja 7.-9. klassidele mari keele õppematerjale, 6. klassidele aga mari kirjandusõpikuid.

Pärast plenaaristungit jätkus kongressi töö kahes sektsioonis: „Mari ühiskondlik liikumine Udmurdi Vabariigis: haridus, kultuur ja perekond“ ja „Traditsiooniline religioon“. Kongressi lõpus tänati mari ühiskondlike organisatsioonide aktiviste.