Jäta menüü vahele

“Kust ma olen pärit?”

Traditsiooniline kultuur läbi psühholoogia prisma.

Fenno-Ugria soovitab

Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma korraldab 28.09. 2019 Tartus Näituse nt 3 psühholoogilise seminari “Kust ma olen pärit? Traditsiooniline kultuur läbi psühholoogia prisma.”

Seminar on mõeldud Eestis elavatele soome-ugri/erinevate rahvаste esindajatele. “Paljud meist tulid Eestisse erinevate soome-ugri rahvaste asualadelt -peamiselt küladest, kus siiamaani on säilinud traditsioonilise kultuuri suur mõju. Elukoha muutumine, eriti kui sa tuled väikest külast võõrale maale, on kultuuriline šokk, mis avaldab mõju meie arenemisele ja elust arusaamisele” – räägib Lyudmila Yamurzina, seminari korraldaja.

Lapsepõlv on seotud mõnusate mälestustega: päike ja soe, maitsev ja aromaatne, sõbralik ja kerge. Aga millalgi tuleb see moment, kui sa hakkad saama aru, et ei ole nüüd kõik nii päikeline ja mõnus, maitsed on muutunud, elukoht on ka muutunud. Tihtipeale me reflekteerime ja otsime vastuseid küsimustele: miks mul on selline elu? Miks olen selline? Kust see kõik tuleb?

Kui eelpooltoodu tundub teile tuttav, siis meie seminar aitab leida lahendusi.

Seminaari eesmärk on analüüsida psühholoogiliste baasvajaduste vajaduste rahuldamist erinevatel rahvаstel traditsioonilises kultuuris ning seeläbi paremini teadvustada traditsioonilise kultuuri mõju inimesele. Psühholoogilised baasvajadused on universaalsed ning nende adekvaatne rahuldamine lapsepõlves tagab inimesele psühholoogilise küpsuse.

Vajadusi võib jagada 5 gruppi:

  1. turvaline seotus (turvalisus, kaitstus, stabiilsus, hoolitsus, seotus, aktsepteerimine)
  2. autonoomsus (autonoomsus, kompetentsus, identiteeditunne)
  3. realistlikud piirid (realistlikud piirid, juhendamine ja enesekontroll)
  4. vabadus väljendada oma vajadusi ja emotsioone, enesehinnang, eneseväärikus
  5. spontaansus, mängulisus, loomingulisus

Igas kultuuris on omad traditsioonid, kasvatusmeetodid, folkloori kaudu edasi kantavad “sõnumid”, mille vahendusel üritatakse mõjutada inimest. Kuid kas need on alati funktsionaalsed? Kas need aitavad tugevdada psühholoogilist küpsust? Kas traditsiooniline kasvatus pigem kaitseb psüühiliste haiguste eest või viib hoopis teatud häireteni? Püüame otsida vastuseid nendele küsimustele analüüsides koos osalejatega nende enda traditsioonilise kasvatuse eripärasid ning ühendades neid teadmisi kliinilise psühholoogi teadmistega.

Seminari viib läbi udmurdi rahvusest kliiniline psühholoog Inga Ignatjeva, kes ise tuli Eestisse rohkem kui 20 aastat tagasi Udmurdiast ja lõpetas Tartu Ülikool.

Päevakava

11.00-12.30. koolitus 90 min
12.30-13.00 kohvipaus
13.00-14.30 koolitus 90 min
14.30-15.30 lõuna kohapeal
15.30-17.30 koolitus 120 min
17.30-18.00 kohvipaus
18.00-21.00 tantsuõhtu koos udmurdi ansambliga Jumšan Gur. Jumšan Gur on Eestis elavate uudmurtide ansambel, kes tegutseb juba umbes 20 aastat.

Osalustasu 20 eur (15 eur töörühma liikmetele). Hind sisaldab koolitust, 2 kohvipausi ja lõunat, sissepääsu tantsuõhtule.

Koolituse korraldab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvaste töörühm

28.09.2019
Tartus
11:00-21:00