Jäta menüü vahele

Näituse „Ajanihe: udmurdi noorte palvused 1993/2017“ avamine

Festivali Maailmafilm ajal esitleb Eesti Rahva Muuseum uut rändnäitust „Ajanihe“, mis tutvustab udmurdi noorte palvusi. Näitus on üleval 19.–25. märtsini 2018.

Foto- ja filmiprojekt tutvustab udmurdi noorte initsiatsiooniriitusi ehk üleminekurituaale, millega tähistatakse nende vastuvõtmist kogukonna täiskasvanud liikmete sekka. Tänapäeval kohtab sellist riitust Euroopa rahvastel üsna harva ja ka udmurtidel on see säilinud ainult ühes kohas – Tatarstanis Agrõzi rajoonis Varkled Bodja külas. Seal ei katkenud see traditsioon isegi nõukogude ajal ja on elujõuline ka tänapäeval.

Näitusel on esitatud kahe uurimisrühma etnoloogiliste välitööde materjalid. See on kombestiku visuaalne jäädvustus, kus on kasutatud ajale omast salvestustehnikat: filmikaamerat aastal 1993 ja digikaamerat aastal 2017. Märkimisväärselt on objektiivi ette jäänud kahe põlvkonna kombetalitus – nimelt osalesid 2017. aasta palvustel ka 1993. aasta palvetajate lapsed.

Näitus on valminud Eesti Rahva Muuseumi ja Kuzebai Gerdi nimelise Udmurdi Rahvusmuuseumi (Iževsk, Venemaa) koostöös.
Projekti toetas Eesti vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programm.

Kuraatorid: Nikolai Anisimov, Svetlana Karm, Arp Karm, Eva Toulouze
Kujundaja: Jane Liiv

www.erm.ee
www.worldfilm.ee

19.03.2018
14:00-15:00