Jäta menüü vahele

Loengud naise väest ja tšuvašši rahvalaulust

N, 21.09 kell 18 Estonia pst 5a, Tallinnas

Natalia Ermakovi loeng “Naise vägi ja side esivanematega” ja
Aleksandr Aidarovi loeng “Nüüdisaeg ja tšuvašši rahvalaul”

Natalia Ermakov (PhD) on Eesti-Mordva seltsi esimees, ersa pärimuskultuurikandja.
“Paljudes kultuurides on naine pärimuskultuuri ja rahvusliku järjepidevuse kandja. Selleks peaksime me aga tundma oma isiklikku ja ainulaadset pärandit. Naistel on tugev side maa, looduse ja esivanematega, mille kaudu meie ennast leiame ja väestame! Surnud esivanemaid peetakse hõimu kaitsevaimudeks või vahendajateks inimeste maailma ja jumalate või teispoolsuse vahel; on usutud, et nad võivad mingil viisin taassündida oma järglastes. Naise vägi ja side esivanematega on rahva vaimses kultuuris tähtsad, mängides olulist rolli etnose konstrueerimisel ning olles üheks eneseteadvuse kindlustamise ja identiteedi elemendiks.”

Aleksandr Aidarov (PhD) on kultuuriministeeriumi nõunik ja tšuvašši pärimuskultuurikandja.
Tšuvašši rahvamuusika: pentatoonika ja kvantitatiivne rütmika. Tšuvaššid kasutasid iidsetel aegadel erinevaid angemitoonse pentatoonika liike, mida ei tunta Euroopa kultuurides. Rahvalaulude näitel tutvutakse unikaalse muusikakultuuriga. Vaadeldakse ka muusika mõju muusikalisele mõtlemisele loomingulises protsessis.

Loengud toimuvad rahvuste päeva nädala raames Eesti Folkloorinõukogu ja Tallinna rahvaülikooli koostöös.

Tallinn tähistab Eesti rahvusvähemuste päeva 18.–24.09.2017 näituste, kontsertide, loengute ja õpitubadega.
Vaata rahvuskultuuride nädala programmi siit

tallinna-rahvaülikool-soome-ugri

21.09.2017
18:00-20:00