Jäta menüü vahele
05.05.2021

Soome-ugri etnopark muudab väikeettevõtjaid kaasates suunda

“Tulevikus näeksime etnopargi kõrval sauna, mesilat, suveniiride lette, poekesi ja käsitöökodasid,“ märkis etnopargi direktor.

Soome-ugri etnopargis toimus Komi Vabariigi kaubandus-tööstuspalati juures tegutsevate turismi-, külalstuskeskuste ning perefirmade komiteedele mõeldud väljasõiduistung. Etnopargi direktor Jelena Ivanova esitles saabujaile etnopargis pakutavaid teenuseid ja tutvustas võimalikku tulevikupotentsiaali ning avaldas valmisolekut teha koostööd väikeettevõtjatega.

“Eraldi rõhutan, et meie klientide seas on kasvanud nõudlus eraettevõtlete osuatavate uute teenuste järele. Tulevikus näeksime etnopargi kõrval sauna, mesilat, suveniiride lette, poekesi ja käsitöökodasid,“ märkis Ivanova.

Äri arendamiseks annab täiendava impulsi uus arengukontseptsioon, mis on edukalt esitatud juba Komi Vabariigi kultuuri-, turismi- ja arhiivinduse ministeeriumile. Mastaapsete projektide hulgas on näiteks kaasaegse ökokeskuse avamine, mis valmib maailmas tuntud loodusmuuseumite põhimõttel ning mille ekspositsioonide ülesehituses kasutatakse IT-tehnoloogiaid. Samuti plaanitakse turismipargi territooriumile rajada vabaõhu veekeskus.

Soome-ugri etnopargile on eraldatud tasuta kasutamiseks 160 hektarit maad – suur territoorium koos turismikompleksiga, mis asub föderaalse trassi kõrval. Ivanova sõnul on kõik alad äritegevuse arendamiseks väga soodsad ning just praegu toimuvad ettevalmistustööd, et luua täisväärtuslikke tingimusi maatükkide rendile andmiseks.

Direktor kinnitas, et kaasaegne turism nõuab ka gastronoomilisi elamusi ja suveniire ning kvalifitseeritud giide koos mugavate bussidega. “Seda on võimalik saavutada, kui kaasata senisest enam väikeettevõtteid. Me loodame ettevõtjate peale, kes suudavad valmistada suveniire, rentida transpordivahendeid, avada kohvikuid ja restorane. Mis aga puudutab vastavate spetsialistide puudust siis etnopark korraldab ka erialaseid reise, mille käigus külastatakse külalismaju, puhkealasid ja turismiettevõtteid,” märkis Ivanova.

Soome-ugri etnopark asutati 2010. aastal soome-ugri rahvaste kultuuri tutvustamise eesmärgil. Algne idee oli anda igale soome-ugri rahvale rendile oma maatükk, kuhu oli plaanis ehitada seda rahvast tutvustavad hooned. Etnopark paikneb komide ühes vanimas ja autentsemas Õbi (село Ыб) külas, mis asub umbes 60 kilomeetri kaugusel Sõktõvkarist. Etnopark on orienteerunud siseturismile, võõrustades peamiselt Komi Vabariigist ja Vene Föderatsioonist saabuvaid inimesi, kuid vaatamisväärset on pakkuda ka väliskülalistele.

Teabekeskus “Finnougoria”