Jäta menüü vahele
05.10.2018

Setomaal valmistatakse ette soome-ugri rahvaste maailmakongressi

26.-27. oktoobril kogunevad soome-ugri rahvaste esindajad Värskasse soome-ugri ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsile, et planeerida 2020.  aastal Eestis toimuvat VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ja arutada ajakohaseid teemasid soome-ugri rahvaste maailmas. Vahekonverents korraldatakse Eestis, tähistamaks koos sugulasrahvastega  Eesti Vabariigi  100. sünnipäeva.

„See, et soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverents toimub Setomaal, on ainulaadne ajalooline sündmus ning kinnistab taas Setomaa kesksust soome-ugri maailmas,“ ütles Seto Instituudi juht Ahto Raudoja.

Vahekonverentsi plenaaristungil annab konsultatiivkomitee esinaine Tatjana Klejerova annab ülevaate pärast 2016. aasta 7. maailmakongressi toimunud tegevusest.

Vahekonverentsi põhitegevus toimub 26. ja 27. oktoobil töörühmades, mis käsitletavad rahvuskeelte õpet ja selle edukaid praktikaid, mittemateriaalse kultuuripärandi aktuaalseid küsimusi, infotehnoloogia rakendusi ja meediat, demograafilisi ja rändeprotsesse ning vana ja uue diasporaa küsimusi. Töörühmi juhivad keeleteadlane Sven-Erik Soosaar (eesti), sotsioloog Aleksei Konjuhhov (komi), etnograafid Ildiko Lehtinen (soome) ja Zinaida Strogalštšikova (vepsa). Töörühmades pannakse alus Tartu maailmakongressi töösuundadele.

Värskas toimuvale vahekonverentsile on oodata ligi sada soome-ugri rahvaste esindajat.

Vahekonverentsi eel, 25. oktoobril osalevad vahekonverentsi delegaadid ja vaatlejad Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hõimupäevade konverentsil, mis keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Esimese maailmasõja lõpptulemuseks oli iseseisvate soome-ugri riikide tekkimine ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste rahvuslike territoriaal-autonoomiate moodustamine. Seda keerulist perioodi soome-ugri rahvaste ajaloos käsitlevad ettekannetes ja järgnevatel aruteludel ajaloolased Eestist, Soomest, Ungarist, Karjala vabariigist, Mari-, Komi-, Udmurdimaalt ja Mordvast. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse korraldatav konverents kuulub Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisse programmi.

Soome-ugri maailmakongressi vahekonverentsi ja sellele eelneva hõimupäevade konverentsi eestvedajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Seto Instituut.

täpsemalt

Seto Instituut

Ahto Raudoja
(+372) 5182 411
raudahto@gmail.com

Fenno-Ugria

Jaak Prozes
(+372) 6445 155
jaak.prozes@fennougria.ee