Jäta menüü vahele
10.10.2021

Setod pidasid Värskas kongressi

XIII Seto kongressi peateema oli rahvana püsimajäämine olukorras, kus enamik setosid elab väljaspool ajaloolist kodumaad.

Seto rahva saadikud kogunesid laupäeval Värskasse pidama XIII Seto kongressi, mille peateemaks polnud ei rohkem ega vähem kui rahvana püsimajäämine olukorras kus enamik setosid elab väljaspool ajaloolist kodumaad, vahendab ajaleht Lõuna-Eesti Postimees.

Seekordsest kongressist võttis osa 54 saadikut ning 19 külalist. Kuulati ettekandeid seto kultuurist ja enesemääramisest, omavalitsuse rollist Setomaa majanduse ja kultuuri hoidjana ning kuidas seto rahvas ja kongress edasi peaks minema. Päeva teises pooles võeti vastu otsused setode identiteedist, elu hoidmisest ja piiriäärse ala arendamisest ning kongressi memorandum.

Uue kongressi vanemate kogusse valiti: Aare Hõrn, Aarne Leima, Vello Saar, Raivo Ristimäe, Maria Grünberg, Andreas Kalkun, Marika Ahven, Arvi Matvei, Rein Järvelill, Jane Vabarna, Raul Kudre, Margus Timmo ja Elvi Nassar. Uueks peavanemaks valiti Vello Saare.

Teadaolevalt on maailmas praegu umbes 12 000 setot, kellest oma ajaloolisel asualal elab pisut üle 2000 inimese. Seega on seto keele kõnelemine ja kultuuri tegemine ka väljaspool Setomaad selle rahva püsimise seisukohalt väga oluline.

Tallinnas on viimased kümmekond aastat tegutsenud Seto Laste kool, kus suurlinna väikesed setokesed oma kultuuri lätete juurde aidatakse. «See annab meile võimaluse tekitada oma Setomaakene, oma plats, Tallinnas,» rääkis Seto Laste kooli vedaja sootska Annela Laaneots (pildil kõnetooli). «Kodune keel koolis on seto keel ja oleme aru saanud, et kui lapsed ei kõnele nii hästi seto keelt, siis nad saavad väga hästi sellest aru ja see on hea tulemus. Kui neil läheb seda keelt vaja, siis nad «keeravad nuppu» ja hakkavad kõnelema, kui teadmine ja sõnavara on olemas.»

Värskas toimunud XIII Seto kongress oli eriline selle poolest, et tänavu möödus sada aastat esimesest Seto Kongressist, mis peeti 9.-10 oktoobrini 1921. aastal Petseris. Seto Kongress on Setomaa ja seto rahva esinduskogu, mis arutab probleeme ja langetab Setomaa kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist arengut puudutavaid otsuseid.

Seto Kongress toimub korraliselt iga kolme aasta tagant.