Jäta menüü vahele
29.11.2022

Septembrist kuni detsembrini toimuvad Komimaal komi rahva konverentsid

Septembris algas Komimaal iga-aastaste komi rahva konverentside sari, mida korraldab komide esindusorganisatsioon Komi Voitõr. Vaatamata konverentside mõningale formaalsusele käib komi rahva esindusorganisatsioonis aktiivne töö, toimub omamoodi dialoog võimudega ja võimud suhtuvad Komi Voitõri tegevusse tõsiselt. Sellist koostööd kohalike omavalitsuste tasandil pole teistel Venemaa Föderatsioonis elavate soome-ugri rahvaste esindusorganisatsioonidel,

Enam kui 20 rajoonis ja linnas toimuvatel  konverentsidel on oma teema, põgusal vaatlusel domineerivad keskkonna-, maaelu- ja sotsiaalvaldkonna küsimused. Komi keele küsimustele pühendati ainult üks konverents. Konverentsid  toimuvad üsna ühesuguse stsenaariumi järgi: Komi vabariigi valitsusjuhi asetäitja või kohalik rahvuspoliitika minister ja rajooni administratsiooni juht tervitavad ja räägivad, mida positiivset on aasta jooksul tehtud. Aruande esitab Komi Voitõri kohaliku piirkonna juht, lõpuks võetakse vastu resolutsiooni projekt, mida lubatakse mõne nädala jooksul täiendada või täpsustada. Mõnevõrra sooviks ehk enam näha organisatsiooni püüdu komi rahva rahvuslike huvide eest seismisel. Avalikkusele kättesaadava informatsiooni põhjal konverentsidel probleemidest ei räägita, samuti pole kättesaadavd sisulised ettekanded (v.a. konverents, mis toimus Sõktõvkaris). 

Turismimajanduse konverents Jeremejevos

Esimene komi rahva konverents sel sügisel toimus 13. septembril Troitsko-Petšorski rajoonis Jeremejevo külas ja oli pühendatud turismimajandusele. Jeremejevos toimuvad ka komi jahimeeste aastapidustused „Вӧралысьяслӧн гаж“ .Konverentsi delegaatidele tutvustati kohalike turismiettevõtjate kogemusi, esines Komi vabariigi turismiagentuuri juht Aleksandr Terentjev.

Räägiti ka teistest probleemidest nagu teede olukord, meditsiiniteenuste osutamine ja hariduse areng. Diskussioonis osalesid tervishoiu ministri kt. Igor Djagilev ja rajooni administratsiooni juht Aleksei Tselišev.

„Rajooni konverentsil tõstatati elanikele aktuaalseid sotsiaalmajanduslikke küsimusi, samuti turismi arendamise perspektiive. Inimeste huvitatusest räägib aga see, et 26 delegaadist tuli rajoonikeskusest kaugel asuvasse külla 23,“ märkis Komi vabariigi rahvuspoliitika minister Roman Noskov.

Priluza konverents ametivõimude ja elanike dialoogist

17. novembril Priluza rajoonis toimunud konverentsi teemaks oli „Ametivõimude ja elanike vahelise konstruktiivse dialoogi mõju kohaliku tähtsusega küsimuste lahendamisele“. Vastavalt kujunenud traditsioonile pidasid peaettekanded rajooni administratsiooni ja komide esindusorganisatsiooni Komi Voitõri kohaliku osakonna juhid, osavõtjaid tervitas valitsusjuhi asetäitja Galina Gabuševa.

„Rajoon erineb teistest piirkondadest selles, et siin on tihedad inimestevahelised suhted. On palju mittetulundusühinguid, mis võidavad nii vabariiklikke kui föderaalseid projekte, mis aitavad inimeste elujärge parandada. Väga head suhted on rajooni administratsioonil kujunenud komide esindusorganisatsiooniga Komi Voitõr, mis võimaldab head koostööd võimude ja inimeste vahel,“ märkis Gabuševa.

Ta lisas, et 2022. aastal on rajoonis tehtud korda mitu kultuurimaja, korraldatud pidustusi. Eraldi väärib aga märkimist kohalik Vassili Juhnini nim. keskraamatukogu, kus avati ja töötab aktiivselt komi keele ja kultuuri arendamise keskus, mis võitis tänavu riigipea stipendiumi „Elav komi keel“.

Pomozdino konverents tuleviku teemal

18. novembril Ust-Koloma rajoonis Pomozdino külas toimus aga komi rahva konverents “Tulevikuga siduvad niidid“ «Аскиалункöд йитöдъяс», kus kohaletulnuid tervitas valitsusjuhi asetäitja Galina Gabuševa. Ta rääkis, et Ust–Koloma rajooni külad arenevad tänu föderaalprogrammi sotsiaal- ja haridusprojektidele. Kolmeteistkümnes koolis viidi ellu projekte, mis parandavad õpilaste kohaliku ajaloo tundmist, aga samuti võimaldavad leida uusi talente. Eelmisel aastal võitis rajoon riigipea stipendiumi vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks ja sellega algatati rahvuspidu „Hingepuu“. Gabuševa rääkis, et külades on palju ettevõtlikke inimesi, mitmel pool avati uued farmid, Pomozdino küla aga võitis konkursi „Parim omavalitsuspraktika“. Lõpetuseks andis Gabuševa üle autasud, millest kõrgeim oli  Komi vabariigi riikliku kultuuritegelase rinnamärk rajooni ühiskondlike organisatsioonide nõukogu esimehele Nadežda Rusinovale.

Sõktõvkar – heakorrastatud linn

Samal päeval toimus komi rahva konverents ka Sõktõvkaris, konverentsi teemaks oli „Sõktõvkar – heakorrastatud linn“. Konverentsist võtsid osa Komi Vabariigi täitevvõimu esindajad, linnavolikogu saadikud ja delegaadid. Tervitava sõnavõtuga esines rahvuspoliitika minister Roman Noskov, kes rääkis, et Sõktõvkaris tegutsev Komi Voitõri osakond osaleb aktiivselt linnaelanikele mugava linnakeskkonna loomises ja aitab kaasa, et komi keel ja kultuur oleks linnas nähtavad.  Ta märkis ka, et Sõktõvkaris on suurenenud komi keelt õppivate õpilaste arv. Esimest korda esitles linnavalitus konverentsil videofilmi, milles näidati kõiki heakorrastatud objekte, millega on tegeletud alates 2018. aastast. Linnapea asetäitja Jelena Semeikina andis üle tänukirja Komi muusika- ja draamateatri näitlejale Semjon Gortšakovile. Aruande tehtud tööst 2022. aastal esitas Komi Voitõri Sõktõvkari osakonna esimees Marina Fedina.

Kortkerosi konverents loodusest 

Kortkerosi rajooni komi rahva konverents „Puhas ja ilus loodus“ toimus 24. novembril, delegaadid arutasid infrastruktuuri, sotsiaalobjektide ehituse ja kapitaalremondi, looduskaitse ja tervishoiu arengu ja komi keele õppimise küsimusi. Konverentsist osavõtjaid tervitas valitsusjuhi asetäitja Galina Gabuševa. Ta märkis, et rajoonis on realiseeritud 40 projekti, millele vabariigi eelarvest eraldati 27,5 miljonit rubla. Gabuševa märkis, et rajoonis on elav kultuurielu ja rajooni folkooriansamblid Sipertas ja Oz tusjas esindasid vabariiki Moskvas, regioonidevahelisel festivalil „Venemaa väljad“.

Udoras räägiti komi keele õppimisest

Samal päeval toimus ka Udora rajoonis konverents „Komi keele õppimine rajooni haridusasutustes“. Konverentsist osavõtjaid tervitas Galina Gabuševa, kes märkis, et kohalikud elanikud osalevad aktiivselt projektis „Rahva eelarve“, mille abil võidavad stipendiume ja toetusi oma piirkonna infrastruktuuri arendamiseks. Rajooni väljapaistvaimaks tulemuseks oli Komi Vabariigi 100.sünnipäeva puhul korraldatud projektikonkursil saavutatud kolmas koht. 3 miljonit rubla ehk 47 000 euri eraldati Koslani külale, kirjandus- ja kunstikeskkonna loomiseks vabariigi 100. juubeli tähistamiseks. 2022. aastal aga toimus rajoonis esimene regioonide vaheline foorum „Tee koju: külalislahkus“, millest võtsid osa näiteks Moskva ja Sõktõvkari turismifirmade eksperdid.


ALLIKAD:

Начались ежегодные конференций коми народа | Комиинформ

Делегаты конференции коми народа обсудили развитие Корткеросского района | Комиинформ

В Усть-Куломском районе прошла конференция коми народа | Комиинформ

До конца года в Республике Коми пройдут еще 16 конференций коми народа – Лента новостей Коми

В столице региона проходит Сыктывкарская городская конференция коми народа