Jäta menüü vahele
25.08.2016

Neenetsid protesteerivad rahvuspargi loomise vastu

Vaigatši saarel Varneki külas elavad neenetsid protesteerivad Vaigatšile rahvuspargi loomise vastu. Eelmisel aastal loodud kodanikeühenduse Hebidja-Ja (Püha maa) president Ruslan Filippov kirjutas külaelanike nimel pöördumise Neenetsi AR kubernerile Igor Košinile, saadikule Grigori Ledkovile, Maailma Looduse Fondi Venemaa haru direktorile Igor Tšestinile ja põlisrahvaste assotsiatsiooni Jassavei presidendile Juri Hatanzeiskile.

Pöördumises palutakse mitte luua saarele rahvusparki, sest siis hakatakse piirama saarel elavate neenetsite liikumisvabadust ja majandustegevust, kuid saarele saabuvad turistidele lubatakse minna igale poole. Pealegi polevat saarel turistidel midagi peale morskade lesilate vaadata. Morsad on aga range kaitse all ning kuuluvad Punasesse Raamatusse ning turistide saabumine häiriks inimpelglike loomade elu. Vaigatši kaudu kulgevad samuti looduskaitsealuste jääkarude rändeteed.

www.arcticatour.com
Foto: arcticatour.com

Põhja-Jäämeres Novaja Zemlja lähedal asuv Vaigatš on neenetsitele püha saar ning selle neenetsikeelne nimetus Hebjidji Ja tähendab ‘pühakohtade maa’ või ‘jääkarude maa’. Saare ainsas, Varneki külas elab 70 inimest, valdavalt neenetsid, kuid 3700 km² suurusel saarel on mitmeid iidseid neenetsite pühapaiku.

Maailma Looduse Fond tegi ettepaneku rajada Vaigatšile rahvuspark ning seda ideed asusid juulis 2016 toetama ka Neenetsi Autonoomse Ringkonna võimud ning Venemaa looduskaitseministeerium. Kohalikele elanikele lubati luua vähemalt 15 töökohta. Vaigatši saarel asub ka praegu looduskaitseala, kuid rahvuspargi loomine muudaks kaitserežiimi rangemaks. Sellega loodetakse piirata salaküttide tegevust.

Allikas: finugor.ru