Jäta menüü vahele
24.01.2020

Kaks kaljujooniste uurimiskeskust ühendatakse muuseumiks

Kaljujooniste muuseum, milleks ühendatakse kaks Šuomua (Sorokka-Belomorski) ja Pudooži rajoonis tegutsevat uurimiskeskust, kavatsetakse avada 2020. aastal.

Muuseumisse kavandatakse ehitada kaljujooniseid kaitsvad paviljonid, külalistemaja ning avada eraldi külastajatele mõeldud alad.

Muuseumi baasiks kujuneb Šuomua kaljujooniste munitsipaalmuuseum, mille territooriumil asuvate Zalavruga kaljujooniste kaitseks ehitataksegi vastavat paviljoni. Kuna parandatakse ka Šuomuasse viivaid teid, siis on oodata turismi märgatavat kasvu. „Uus muuseum kindlustab kaljujooniste kaitse“, ütles Karjala riigipea Artur Parfentšikov.

Äänisjärve idakalda ja Šuomua rajooni Uikujõe (Võg jõgi) alamjooksu kaljujoonised on neoliitikumi monumentaalkunsti mälestusmärgid, mida dateeritakse IV-II aastatuhandega eKr. Kokku on põhiliselt inimesi, paate, kalu ja põtru kujutavaid  kujutavaid jooniseid ligi 3000.

Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 17.01.2020).