Jäta menüü vahele
10.01.2022

Hõimurahvaste programmis on 2022. aastal avatud kaks taotlusvooru

Kultuuri- ja haridusprojektide taotluste esitamise tähtaeg on kohe käes. Avalduste läkitamise tähtaeg on juba 17. jaanuaril!

väike

Alanud aastal on hõimurahvaste programmis avatud kaks taotlusvooru. Kultuuri- ja haridusprojektide taotluste esitamise tähtaeg on kohe käes. Avalduste läkitamise tähtaeg on juba 17. jaanuaril!

1) kultuuri- ja haridusprojektid 2) teadus- ja arendusprojektid
NB! esitamise tähtaeg on 17.01.2022!Esitamise tähtaeg 01.02.2022.
Meetme kaudu toetatakse:
* soome-ugri rahvaid tutvustavate kultuurisündmuste korraldamist,
* soome-ugri rahvaste kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte, kultuurivahetust ja koostööd;
* koolituste läbiviimist ja erialast enesetäiendamist Eestis ja hõimurahvaste asualadel;
* ilukirjanduslike ja kultuurialaste raamatute avaldamist hõimurahvaste keeltes;
* hõimurahvaste keeli ja kultuure tutvustavate materjalide koostamist ja avaldamist;
* hõimurahvaste omakeelsete õppematerjalide koostamist, keelekoolitusi ja e-keeleõppe lahenduste välja töötamist;
* osalemist välitöödel,ühisekspeditsioonidel, konverentsidel.
Meetme kaudu toetatakse keele ja kultuuri alast teadus- ja arendustegevust hõimurahvaste keele, ajaloo ja kultuuriga seotud erialadel, nagu keeleteadus, folkloristika, keeletehnoloogia, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, museoloogia jmt.

Tegevused, millega panustatakse:
* hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:
* hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;
* hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
* koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;
* uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.
Vaata ka: Kultuuri- ja haridustegevuse toetusedVaata ka:
Teadus- ja arendustegevuse toetused
täpsemalt
Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver