Jäta menüü vahele
08.07.2016

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna konkurss 2016

Hõimurahvaste programmi logo
Hõimurahvaste programmi logo

8.07.2016

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja rahvusteaduste auhinna 2016. a konkursi uurali põlisrahvaste teadustööde eest.

Rahvusteaduste auhinnale saab konkureerida järgmistes kategooriates:
1.Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mistahes keeles;
2.  Mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2012-2015) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt (ükskõik millises keeles) või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö (ükskõik millisel erialal).

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot.

Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hõimurahvaste programmile hiljemalt 15. augustiks 2016.
Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).
Teave rahvusteaduste auhinna taotlejatele:

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

  1. • avaldatud teose kahes eksemplaris;
  2. • 1-2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
  3. • avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse; samuti nominendi nimi, sünnidaatum, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber kodus ja tööl, elektronposti aadress;
  4. • varem avaldatud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Žürii vaatab rahvusteaduste auhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 15. augustiks hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141
, Eesti

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil info@fennougria.ee