Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna 2017. aasta konkursi tähtaeg on 1. september

Hõimurahvaste programmi nõukogu kirjandusauhinnale saavad kandideerida uurali keeles kirjutavad kirjanikud ja tõlkijad. Taotlemiseks vajalikke teoseid ja dokumente võetakse vastu 1. septembrini (kaasa arvatud), auhind kuulutatakse välja 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Auhinnale saab kandideerida järgmistes kategooriates:
1. ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. ilukirjanduslik luuleteos;
3. tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat − eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. lasteraamat;
5. dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Kirjandusauhinna nominendiks võib olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, dramaturgiline teos või ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2013−2016) raamatuna avaldatud. Auhinnad antakse välja uurali keeles kirjutatud teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa emakeele säilimisele ja arendamisele.

Auhinnafondi suuruseks on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda välja antakse ning millises kategoorias auhind välja anda, millises jätta andmata.

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:
• avaldatud teose kahes eksemplaris;
• 1–2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
• avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
• varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Žürii vaatab kirjandusauhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 1. septembriks hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141
, Eesti

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil kart@fennougria.ee.
Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada arvutiga.

Lisateabe saamiseks pöörduda Arvo Valtoni poole:
tel +372 601 3074
mob +372 511 0794
e-post: valton30@hotmail.com

hõimurahvastep

Print Friendly, PDF & Email