Jäta menüü vahele
25.05.2023

Ilmapuu auhinna pälvis mari aktivist Vasily Nikolaev

Käesoleval aastal tunnustab HTMi hõimurahvaste programm Ilmapuu auhinnaga Vasily Nikolaevit, kes on seisnud maride õiguste eest ja osalenud aktiivselt soome-ugri liikumises.

mari aktivistid
Mari aktivistid Anna Mishina ja Vasily Nikolaev

Vasily Nikolaev on silma paistnud oma julge ja selge kodanikupositsiooniga. „Vasli – nagu teda siinsetes soome-ugri ringkondades teatakse – on vastuvoolu ujuja. Näiteks 1990. aastal kogus ta mari rahva allkirju Eesti Vabariigi taasiseseisvumise toetuseks,“ meenutab Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes. Praegu on Vasily missiooniks nii mari kui ka laiemalt soome-ugri uudiste kajastamine veebilehel MariUver. Selleks on ta teinud koostööd mari rahvuslike aktivistidega, kes on MariUveri korrespondentidena edastanud materjale Venemaal toimuvatest mari ja soome-ugri sündmustest. „Praeguses olukorras, kus Venemaal on keeruline vabalt uudiseid vahendada ja oma mõtteid väljendada, on MariUver oluline infoliikumise platvorm, kus saab mari, eesti, vene ja inglise keeles lugeda nii soome-ugri uudiseid Venemaalt kui ka adekvaatset infot soome-ugri teemadest siinpool piiri,“ ütleb hõimurahvaste programmi juhtkomisjoni esimees Sirli Zupping.

Kõlapinna laiendamiseks on MariUver aktiivne ka sotsiaalmeedias: Facebookis, YouTube’is, Instagramis, Twitteris ja ka VKontaktes. „Arvan, et minu aktiivsus internetis on andnud tõuke ka teiste mariteemaliste ressursside loomisele,“ ütleb Vasli, kes on aidanud ka teistel luua blogisid ja kodulehekülgi.

Eestis elavad marid tunnustavad Vasily Nikolaevi panust mari keele edendamisel: eelmisel aastal viis Vasli läbi koolituse ja koostas õppevideod, kuidas nutiseadmetes mari keele eripäraseid tähti ja sõnu õigesti kirjutada. Ka oma veebilehel aitab ta kaasa uute marikeelsete sõnade loomisele ja kasutamisele.

Permi oblastis sündinud Vasily Nikolaev (1967) tuli Eestisse 1991. aastal õppima Tartu Ülikooli, mille lõpetas eesti keel võõrkeelena õppesuunal. Ta on aktiivselt osalenud Eesti-Mari Seltsi tegevuses, seejuures edendanud marilaste liikumist Tartus – 2006. aastal oli ta üks Tartu Marilaste Liidu asutajatest ja aastatel 2006–2018 selle liidu esimees; samuti on ta olnud ta mari ansambli Mari Kumõl ning mari pühapäevakooli loomise juures Tartus.

Ilmapuu auhinnaga tunnustatakse hõimurahvaste esindajat, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega, või isikut, kes on oluliselt aidanud tugevdada koostööd soome-ugri hõimurahvastega ja tutvustanud hõimurahvaid Eestis ja laiemalt Euroopas. Teiste hulgas on preemia saanud soome-ugri filmifestivali FUFF eestvedaja Edina Csüllög ja ingerisoomlaste kultuurilise identiteedi alalhoidmise eest Taisto-Kalevi Raudalainen (2022); liivi keeleteadlane ja kultuuritegelane Valts Ernštreits (2020); õigusteadlane, ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi ekspert ja Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees isur Dmitri Harakka-Zaitsev (2015). Auhinna suurus on 2500 eurot.

LISAINFO:

Marika Alver

Hõimurahvaste programmi koordinaator

Eesti Keele Instituut

marika.alver@eki.ee