Jäta menüü vahele
25.06.2024

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinna 2024. aasta laureaat on ungarlasest fennougrist ja hõimuaktivist Szilárd Tibor Tóth

Foto: Tartu Ülikooli Narva kolledž
Foto: Tartu Ülikooli Narva kolledž

Szilárd Tibor Tóth on kogu oma teadustööalase ning organisatsioonilise tegevuse jooksul pööranud tähelepanu soome-ugri rahvaste keeltele ja kultuuridele, tutvustades neid järjepidevalt nii rahvusvaheliselt kui ka aidanud kaasa hõimuliikumisele Narvas. 

„Szilárd on olnud tõhus suhtleja Uurali rahvastega juba alates 1990. aastatest,“ meenutab auhinnažürii liige Andres Heinapuu. „Tema kui välismaalase siiras huvitundmine on oluliselt tõstnud temaga tuttavate Venemaa hõimurahvaste haritlaste ning teistegi eneseteadvust ja väärikust.“  

Budapestist pärit Szilárd Tóth on regulaarselt korraldanud hõimuüritusi nii Eestis kui väljaspool, sh Udmurtias ja Permikomis. Ta on avaldanud teadusartikleid ja publitsistikat ungari, eesti, vene, inglise, saksa, läti, udmurdi, soome ja sorbi keeles; ta on ungarikeelse fennougristika ajakirja Finnugor Világ asutaja ning aidanud kaasa ajakirja Yearbook on Finno-Ugric Studies rajamisele ja väljaandmisele Izkaris Udmurtias. „Kogu see tegevus on Tóthi kui teadlase kutsumus, mis ei kuulu tema otseste tööülesannete hulka,“ tunnustab Szilárd Tóthi tegevust Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helle Metslang

Alates 2007. aastast õpetab Szilárd Tóth Tartu Ülikooli Narva kolledžis eesti keelt ja keeleteadust. Tema eestvedamisel on kolledžis korraldatud rahvusvahelisi soome-ugri keele- ja kirjanduskonverentse, sh iga-aastast Mikael Agricola päeva konverentsi, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu väiksemate hõimurahvaste püsimajäämisele ning nende keelelise ja kultuurilise identiteedi küsimustele. Tóthi algatusel on Narvas hakatud tähistama hõimunädalat, korraldatud soome-ugri rahvaste keelt ja kultuuri tutvustavaid raamatuesitlusi, näitusi, töötubasid, filmiõhtuid ning kontserte. „Tänu tema aktiivsele tegevusele on nii mitmedki Narva elanikud hakanud otsima ja väärtustama oma soome-ugri juuri,“ ütleb Enda Trubok, kes on Szilárd Tóthi kolleeg Narva kolledžis.  

Ilmapuu auhinnaga tunnustatakse hõimurahvaste esindajat, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega, või isikut, kes on oluliselt aidanud tugevdada koostööd soome-ugri hõimurahvastega ning tutvustanud hõimurahvaid Eestis ja laiemalt Euroopas. Teiste hulgas on preemia saanud neljakeelse veebiplatvormi MariUver eestvedaja, mari Vasily Nikolaev (2023); soome-ugri filmifestivali FUFF eestvedaja ungarlane Edina Csüllög ja ingerisoomlaste kultuurilise identiteedi alalhoidja Taisto-Kalevi Raudalainen (2022); liivi keeleteadlane ja kultuuritegelane Valts Ernštreits (2020); õigusteadlane, ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi ekspert ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees, isur Dmitri Harakka-Zaitsev (2015). Auhinna suurus on 2500 eurot.